Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita hyvinvointivaltion taloudelliselle kestävyydelle ja sitä myötä nykyisen kaltaisille etuuksille ja palveluille. Tämä saattaa vaarantaa yhteiskuntamme sosiaalisen kestävyyden ja lisätä eriarvoisuutta. SustAgeable-tutkimuskonsortiossa etsimme ratkaisuja hyvinvoinnin takaamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Keskitymme 1) hyvinvoinnin jakaantumiseen alueiden, sukupolvien ja ihmisryhmien välillä, 2) sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun hillitsemiseen, 3) mahdollisuuksiin pidentää työuria ja kehittää maahanmuuttajien integraatiota, 4) hoivavelvoitteiden jakaantumiseen ja 5) alueellisiin eroihin väestön ikääntymisen trendeissä sisäisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen myötä. Konsortio tuottaa tietoa siitä, kuinka onnistuneesti politiikkatoimenpiteillä vähennetään väestön ikääntymisen epätoivottuja seurauksia julkisille tuloille ja menoille, eriarvoisuudelle ja hyvinvoinnille.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?