Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät - avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Ilmastosopimuksen tavoite on hillitä ilmastonmuutosta vähentämällä globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä. Suomessa maatalouden päästöjä ei ole vielä onnistuttu vähentämään muiden sektorien tapaan ja suometsien maaperäpäästöjen odotetaan lisääntyvän päätehakkuiden lisääntyessä. Lisäksi metsien hiilinielu pienenee puun käytön lisääntyessä. Hanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja metsä- ja viljelysmaiden, erityisesti paljon päästöjä aiheuttavien turvemaiden, hoitoon yhdessä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tutkimusryhmä tuottaa uutta tieteellistä tietoa turvemaiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen muodostumisesta. Hankkeessa laaditaan kasvihuonekaasupäästöskenaarioita metsäteollisuuden (uudet biotuotteet), turvemaiden käytön ja ruoan kulutuksen trendien perusteella. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan päästövähennystavoitteet. 

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?