Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudelliset ja koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat (MFG 4.0)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Valmistava teollisuus on muuttumassa isojen tehtaiden tuotannosta pieniin, joustavan valmistuksen yksikköihin, jotka voivat sijaita lähellä kuluttajaa ja joiden toimintaa ohjataan digitaalisesti etänä. Tämä kehitys muuttaa teollista rakennetta ja yhteiskuntaa. Tässä tutkimushankkeessa pyrimme löytämään vastauksen kysymykseen ”kuinka voimme varmistaa, että Suomi voi menestyä tässä muutoksessa?” Projektissa määritetään tiekartta korkean teknologian valmistuksen muutoksesta ja osoitetaan, mitkä ovat muutosta ajavat avainteknologiat ja sosiaaliset voimat. Lisäksi selitämme, millaisia liiketoiminta-, koulutus- ja yhteiskuntamalleja tarvitaan varmistamaan Suomen ja suomalaisten yritysten selviytyminen ja kyky hyödyntää tulevaa vallankumousta. Tutkimme myös, kuinka valikoitujen tuotteiden automaattinen valmistus voi lisätä työpaikkoja ja kuinka automaation ansiosta kasvavat tulot voidaan hyödyntää tukemaan niiden ihmisten elämää, joiden työn automaatio on hävittänyt ja estämään syrjäytymistä. 

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?