Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBC-CARBON)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja metsien kestävän käytön yhteensovittaminen on merkittävä haaste suomalaiselle yhteiskunnalle muuttuvassa ympäristössä. Keskeiset poliittiset linjaukset, kuten kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tähtäävät puusta valmistettujen tuotteiden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Nämä tavoitteet täytyy sovittaa yhteen luonnon monimuotoisuuden suojelua edistävien tavoitteiden kanssa. Biomassan käytön kasvulla tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia luonnon monimuotoisuuden suojelulle ja hiilen sidonnalle, muiden ympäristövaikutusten ohella.

Tämän hankkeen tavoitteina on kehittää

  1. integroituja malleja alueellisesti optimaalisen maankäytön määrittämiseksi,
  2. vapaaehtoisuuteen perustuvia rahallisia kompensaatiomekanismeja metsänomistajille sekä 
  3. viestiä sidosryhmille sopeutumisvaihtoehdoista ja kestävistä toimintatavoista sekä niiden reunaehdoista. 

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?