Strategisen tutkimuksen 2024 haut avattu: aiheina vesi ja demokratia

18.1.2024

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) käynnistää kaksi uutta tutkimusohjelmaa. Uudet ohjelmat ovat kuusivuotisia ja ne käynnistyvät loppuvuodesta 2024.

Ohjelmat ovat

  • Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä
  • Demokratian tulevaisuus

STN varautuu rahoittamaan kahdessa ohjelmahaussa yhteensä 9–10 hanketta noin 28 miljoonalla eurolla ensimmäisen kolmivuotiskauden osalta. Näihin ohjelmiin valittavien hankkeiden etenemistä tarkastellaan ohjelmakauden puolivälissä, ja neuvosto päättää rahoituksen jatkamisesta välitarkastelun perusteella.

Ohjelmien rahoitushaut ovat kaksivaiheisia. Aiehaut on avattu 18.1.2024 ja ne päättyvät 21.3.2024. Aiehaut ovat avoimia kaikille hakukelpoisille hakijoille. Toiseen vaiheeseen kutsuttavat hankkeet valitaan alustavan tiedon mukaan toukokuussa 2024. STN tekee päätökset jatkoon kutsuttavista hankkeista ensimmäisen vaiheen aiehakemusten kansainvälisen vertaisarvioinnin perusteella.

Strategisen tutkimuksen rahoitus on tarkoitettu laajoille, monitieteisille ja usean organisaation yhteisille tutkimushankkeille eli konsortioille, joiden toiminnassa korostuu jatkuva vuorovaikutus tiedon käyttäjien kanssa. Strateginen tutkimus vahvistaa yhteiskunnallista ongelmanratkaisukykyä ja parantaa päätöksenteon tietopohjaa. STN odottaa valittavilta hankkeilta korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi aktiivista, koko tutkimuksen elinkaaren kattavaa vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja käyttäjien kesken, jotta tutkimustieto tavoittaa tiedonhyödyntäjät. Konsortion rakennetta, kokoonpanoa ja toimintaa koskevat kuvaukset, ehdot ja tarkemmat hakuohjeet ovat hakuilmoituksissa.

Aikaisemmista vuosista poiketen rahoitusta ei enää myönnetä uusien ohjelmien hauissa ulkomaisiin suorituspaikkoihin. Kotimaiset suorituspaikat voivat kuitenkin hakea strategisen tutkimuksen hankkeissa rahoitusta kansainväliseen yhteistyöhön ja liikkuvuuteen Suomen Akatemian rahoitusehtojen mukaisesti. STN kannustaa hakijoita suunnittelemaan kansainvälistä yhteistyötä, jonka avulla edistetään parhaaseen tieteelliseen tietoon perustuvaa ymmärrystä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja Suomessa.

Ohjelmissa kaksi yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusaihetta

Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä -tutkimusohjelmassa keskitytään veteen ja vesivaroihin yhteiskunnallisena kysymyksenä. Vesi on olennainen osa hyvinvointia, huoltovarmuutta ja kestävää kehitystä. Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan Anu Kaukovirran mukaan vesi on elämän perusedellytys ja tulevaisuudessa mahdollisesti iso vallankäytön väline. ”Teema avaa mahdollisuuden tutkia veden merkitystä monipuolisesti, globaalissa ja kansallisessa kontekstissa, erilaisissa häiriötilanteissa ja vakaissa olosuhteissa. Neuvostossa odotamme mielenkiinnolla tutkijayhteisön näkökulmia aiheeseen”.

Demokratian tulevaisuus -tutkimusohjelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa demokratiaa, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa. ” Tulemme rahoittamaan hankkeita, joiden avulla voimme rakentaa tietoperustaa demokratian vahvistamiseen ja demokratian kohtaamien haasteiden ratkomiseen”, kertoo Kaukovirta.

Demokratian tulevaisuus -teema sai lopullisen muotonsa vasta vuoden 2023 lopussa tehdyssä teemapäätöksessä. ”Ymmärrämme neuvostossa, että tilanne on hakijoiden näkökulmasta haastava ja että konsortioilla on niukasti aikaa valmistautua hakuun. Uskomme kuitenkin aiheen ajankohtaisuuden ja painoarvon puhuttelevan tutkimusyhteisöä ja innostavan hakemaan rahoitusta yhteiskunnallisesti merkittävään tutkimukseen”, toteaa Kaukovirta.

Hakuilmoitukset on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hakuihin liittyvä hakuneuvontawebinaari järjestetään tiistaina 30.1. klo 10–11.30. Webinaari on suomenkielinen, mutta kysymykset voi esittää tarvittaessa myös englanniksi.

Webinaarin ilmoittautuminen 

 

Lisätietoja

Hakua koskevat kysymykset: projects-src(a)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
viestintäsuunnittelija
029 533 5084

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?