Strategisen tutkimuksen 2024 teemat: vesi ja demokratian tulevaisuus

29.12.2023

Valtioneuvosto on päättänyt vuonna 2024 käynnistyvien strategisen tutkimuksen ohjelmien teemat:

  • Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä
  • Demokratian tulevaisuus

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. STN valmistelee vuosittain valtioneuvostolle päätösaloitteen seuraaviksi tutkimusohjelmien teemoiksi monivaiheisen, vuorovaikutteisen prosessin myötä. Valtioneuvoston kanslia puolestaan koordinoi valtioneuvoston päätöksen valmistelun aloitteen pohjalta.

Strategisen tutkimuksen neuvoston kesäkuisessa aloitteessa esitettiin valtioneuvostolle kahta teemaa: Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä sekä Maahanmuuton, työn ja hyvinvoinnin vuorovaikutukset tulevaisuuden Suomessa. Strategisen tutkimuksen neuvostolta pyydettiin marraskuussa valtioneuvoston päätösvalmistelun tueksi näkemystä teemasta Demokratian tulevaisuus. Demokratia oli STN:n valmisteluprosessissa aiemmin esillä vahvana teemaehdokkaana ja eteni valtioneuvostolle kesäkuussa jätettyyn aloitteeseen läpileikkaavana painopisteenä.

STN:n puheenjohtaja Anu Kaukovirta kertoo, että neuvosto valmistautuu avaamaan kummastakin nyt päätetystä teemasta kuusivuotisen tutkimusohjelman. "Uskomme neuvostossa, että saamme päätetyistä teemoista aikaan erittäin kiinnostavat ja monimuotoiset ohjelmat, joissa tehtävä tutkimus auttaa suomalaista yhteiskuntaa vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin ja vahvistaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyvään elämään.” Neuvosto ymmärtää, että tilanne on haastava demokratia-ohjelmaan rakennettavien konsortioiden kannalta, sillä valmisteluaika jää tavanomaista lyhyemmäksi. Varsinaista hakuaikaa varataan kuitenkin kahden kuukauden verran.

Strategisen tutkimuksen rahoitus on tarkoitettu laajoille, monitieteisille tutkimushankkeille eli konsortioille, joiden toiminnassa korostuu jatkuva vuorovaikutus tiedon käyttäjien kanssa. Strategisella tutkimuksella vahvistetaan yhteiskunnallista ongelmanratkaisukykyä ja parannetaan päätöksenteon tietopohjaa. STN odottaa ohjelmiin valittavilta hankkeilta aktiivista, koko tutkimuksen elinkaaren kattavaa vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kesken, jotta korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa tiedon hyödyntäjät.

Hakuilmoitus ja -ohjeet julkaistaan alustavan tiedon mukaan tammikuun puolivälissä Suomen Akatemian verkkosivuilla, ja aiehaku on avoinna tammikuun puolivälistä noin maaliskuun 2024 puoliväliin asti.

Lisätietoja

Strategisen tutkimuksen neuvosto
Anu Kaukovirta, puheenjohtaja
p. 029 532 2151
etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Suomen Akatemia
Päivi Tikka, strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja
p. 029 533 5007
etunimi.sukunimi(at)aka.fi 

Tulevia hakuja koskevat kysymykset:
Suomen Akatemian kysymyslomakkeen kautta
Yhteydenoton kohde: Strateginen tutkimus (STN)

Suomen Akatemian viestintä
viestinta(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?