Strategisen tutkimuksen YOUNG- ja SHIELD-ohjelmien ohjelmajohtajat valittu

17.1.2023

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) valitsi 16.1.2023 osa-aikaiset ohjelmajohtajat strategisen tutkimuksen ohjelmille Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) sekä Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD). Molempien ohjelmajohtajien rahoituskausi on 1.1.2023-30.9.2025.

SHIELD-ohjelman ohjelmajohtajaksi valittiin yliopistonlehtori Karoliina Snell Helsingin yliopistosta ja YOUNG- ohjelman ohjelmajohtajaksi erikoistutkija Marjo Kurki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLAsta.

Päätöksissä painotettiin valittujen monitieteistä osaamista ohjelmien teemoista, johtamis- ja koordinointikokemusta monialaisissa verkostoissa sekä soveltuvuutta tehtävän hoitamiseen.

Ohjelmajohtajan tehtävinä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä hankkeiden kanssa ja edistää yhteistyötä strategisen tutkimuksen ohjelmien välillä. Lisäksi he vastaavat strategisen tutkimuksen ohjelmien yhteisen toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. He myös vahvistavat toiminnallaan strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä muiden ohjelmajohtajien ja Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Ohjelmajohtajat ovat palvelussuhteessa taustaorganisaatiossaan.

Yhteistyö ja vuorovaikutus on ohjelmatyössä tärkeää

Uudet ohjelmajohtajat odottavat tehtävältä yhteistyötä ja vuorovaikutusta niin ohjelmien tutkimushankkeiden kuin tiedon hyödyntäjien kanssa. ”Ohjelmajohtajan työ avaa mahdollisuuden päästä tutustumaan hankkeisiin ja pohtimaan heidän kanssaan tiedon ja tutkimuksen merkityksiä. Tärkeää on miettiä myös, kuinka kriittinen ja jopa ei-toivottu tutkimustieto saadaan hyödynnettyä päätöksenteossa ja yhteiskunnan hyväksi”, SHIELD-ohjelman ohjelmajohtaja Snell toteaa.

YOUNG-ohjelman ohjelmajohtajaksi valittu Kurki on toiminut jo vuoden ajan PANDEMICS-ohjelman johtajana. ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin polarisoitumiseen liittyvät haasteet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja niiden vaikutukset kauaskantoisia. Tutkimukseen perustuvat ratkaisut hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ovat tässä monien päällekkäisten kriisien ajassa entistä ajankohtaisempia. Odotan todella, että pääsen hyödyntämään eri vaikuttamisen verkostoja ja etsimään jo käynnissä olevien ohjelmien ja YOUNG-ohjelman yhteisiä rajapintoja, jotka tehostavat yhdessä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”

Ohjelmissa tehtävä työ yhdistää eri hankkeissa tehtävää korkealaatuista tieteellistä tutkimusta ja vaikuttavuutta.  ”Sekä tieteellisessä toiminnassa että yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tarvitaan monenlaista dialogia haasteiden ratkaisemiseksi. Strategisen tutkimuksen ohjelmat tuovat yhteen hankkeita, tutkijoita ja näkökulmia, jotka eivät välttämättä muuten löytäisi toisiaan. Ohjelmien avulla voidaan luoda positiivista ja tietoon perustuvaa joukkovoimaa tärkeiden teemojen ympärille”, Snell luonnehtii.

Kurjen mukaan ohjelmatasoinen työskentely antaa paljon laajemmat mahdollisuudet hankkeille yhteiskunnalliseen vaikuttamistoimintaan. ”Se mahdollistaa uusia avauksia, jotka voivat olla esimerkiksi uusia tutkimusaiheita, rahoitushakuja uusilla osaamisyhdistelmillä tai laajenevia vaikuttamisverkostoja.

Ohjelmatasoinen työ on mielekästä myös tiedon hyödyntäjien näkökulmasta. ”On tärkeä edistää tiedon hyödyntäjien, kuten päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välisiä kohtaamisia ja vuorovaikutusta, joissa mahdollistuu yhteisen ymmärryksen lisääntyminen. Tutkimustieto ei jalkaudu päätöksentekoon pelkästään tietoa tarjoamalla, vaan tarvitaan dialogisia menetelmiä ja luottamuksellisia kohtaamisia. Tätä on luontevaa toteuttaa ohjelmatasoisesti”, arvioi Kurki.

Lisätietoja


johtava tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123
Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5084

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?