Kaupungistuva yhteiskunta (URBAN)

Vaikka Suomi on kaupungistunut vauhdilla, olemme kaupungistumisessa edelleen jäljessä muita läntisen Euroopan maita. Suomella on puolellaan kiinnikurojan etu. Voimme analysoida, miten kaupungistuminen on kehittynyt muissa maissa, ja hyödyntää tätä tietoa omassa kaupungistumisprosessissamme. Tutkimuksen avulla ratkaisuja haetaan muun muassa tapoihin, joilla kaupungit vastaavat asukkaiden tarpeisiin, mikä lisää niiden vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä, miten ne tukevat innovaatioita ja miten niihin muodostuu toimivia työmarkkinoita, samoin kuin tapoihin, joilla kaupunkien vahvistuminen johtaisi ympäröivien alueiden uuden lisääntymiseen.

Tutkimuksella lisätään tietoa kaupungistumisesta ja sen vaikutuksista kaupunkien ja alueiden väliseen vuorovaikutukseen ja alueiden elinvoimaisuuteen. Näkökulmina ovat mukana muun muassa digitalisaatio ja resurssitehokkuus. Tietoa tarvitaan myös siihen, miten ja millä toimilla terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää ja miten mm. yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikka sekä asuntopolitiikka, verotus ja elinkeinopolitiikka vaikuttavat kaupungistumiskehitykseen. Tutkimuksella tuotetaan tietoa kaupungistumisen vaikutuksista muun muassa: miten ja missä ihmiset tulevaisuudessa asuvat; missä yhteiskunnan eri toimintojen tulisi sijaita; miten liikkuminen toteutetaan; miten sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat muuttuvat; miten energia tuotetaan ja miten eri resursseja on saatavilla (muun muassa ilmanlaatu, puhdas vesi ja ruoka). Tarkastelussa voi mukana olla myös hajautetun ja keskitetyn yhdyskuntarakenteen piirteet kestävyyden eri ulottuvuuksien näkökulmista sekä eri tavoitteiden kuten energiantuotannon ja -kulutuksen, elinkeinojen, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kannalta. Lisäksi huomioidaan tavat joilla väestörakenteen muutos, kotitalouksien ja elämäntapojen erilaistuminen, monipaikkaisuuden lisääntyminen, kansainvälistyminen sekä erot ihmisten arvomaailmoissa ja toimintatavoissa vaikuttavat kaupunkien kehittymiseen.

Hankkeet:

Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto (URMI)
Konsortion johtaja Jussi Jauhiainen, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Demos Helsinki, Åbo Akademi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, University of Tartu

MALPEā€koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)
Konsortion johtaja Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Newcastle University, VTT Oy, Tampereen yliopisto, Tampere City Region, Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Norwegian University of Life Sciences, University of Manchester, Demos Helsinki, Jyväskylän yliopisto


Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus (DAC)
Konsortion johtaja: Helena Leino, Tampereen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, VTT Oy

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: professori Riitta Kosonen

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?