Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus (DAC)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortion tutkimuksessa kaupunkilainen on keskeisin kaupunkikehittämisen ja muutoksen ajuri. Kaupunkilaisten erilaiset tavat elää, asua ja käyttää kaupunkia asettavat muutospaineita kaupunkisuunnittelulle, kiinteistökehittämiselle ja asuntomarkkinoille. Keskitymme kokeileviin ja ennakkoluulottomiin tapauksiin neljässä kaupungissa sekä virtuaalisessa maailmassa. Tavoitteena on tuottaa uusia asumis- ja täydennysrakentamisratkaisuja ja niihin tarvittavia vuorovaikutusmalleja. Mallinnamme väliaikaistiloihin, hybridiasumiseen ja joustavaan yhteistoimintaan perustuvaa kaupunkikehittämistä. Suunnittelun designin ja arkkitehtuurin näkökulmasta tutkimuksen tavoitteena on kehittää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestäviä asumisen malleja, jotka vastaavat asukkaiden tarpeisiin ja ovat sovellettavissa erilaisissa kaupunkiympäristöissä.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

DAC -tutkimusprojektissa kaupunkilainen on keskeisin kaupunkikehittämisen ja muutoksen ajuri. Kaupunkilaisten erilaiset tavat elää, asua ja käyttää kaupunkia asettavat muutospaineita kestävälle kaupunkisuunnittelulle, kiinteistökehittämiselle ja asuntomarkkinoille. Tutkimus kohdentuu kokeileviin ja ennakkoluulottomiin kaupunkikehittämisen tapauksiin. Tavoitteena on ollut sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävien asumisen mallien kehittäminen. Keskeisin tuotos on Ketterän asumisen keittokirja -sovellus (housingcookbook.com).

Olemme julkaisseet neljä politiikkasuositusta kestävän liikkumisen, maahanmuuttajanuorten asumisen, yhteiskäyttöautojen käyttöönoton sekä tyhjien tilojen kehittämiseksi. Kartoitimme tulevaisuuden kaupunkien megatrendejä ja analysoimme kaupunkeja alustapalvelun näkökulmasta. Nämä tulokset löytyvät Urbaani Elämä 2030 skenaariot -koosteesta.

Ratkaisut -sarjassa olemme julkaisseet oppaita taloyhtiölle täydennysrakentamisesta ja yhteiskäyttöautojen käyttöönotosta. Lisäksi julkaisimme yhteiskuntakummi -konseptin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisen osallisuuden tukemiseen. Referee-arvioituja artikkeleita hanke julkaisee kaikkiaan yli 80 kpl.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?