Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto (URMI)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortio tutkii kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa, kestävän kehityksen mukaisia politiikkoja ja käytäntöjä Suomessa ja maahanmuuton vaikutuksia Suomen suurimmilla kaupunkiseuduilla, kuten segregaatiota ja turvapaikanhakijoiden aikatilallisia käytäntöjä. Konsortio tuottaa kansainvälisesti merkittäviä tieteellisiä julkaisuja sekä käytännön sovelluksia kaupunkiseuduille ja kaupunkipolitiikkaa varten.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

URMI (Urbanization, Mobilities and Immigration) tuotti tutkimustietoa Suomen kaupungistumisesta vuoteen 2039. Teemoina olivat kaupungistuminen, liikkuvuus (kestävä kaupunkikehitys) ja maahanmuutto (segregaatio Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla sekä turvapaikkaprosessit, turvapaikanhakijat ja paperittomat lähtömaan ja määränpäämaan välillä, erityisesti
Suomessa).

Päätulokset ovat: 1) Kaupungistuminen jatkuu ja eriytyy Suomessa ja laadulliset sijaintitekijät muuttuvat tärkeämmäksi; 2) Useat keskisuuret kaupungit tekevät kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan kansallista yhteistyötä, mutta hallinnon ja politiikan aikajanat eivät sovi yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa; 3) Maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisen väestön välinen alueellinen eriytyminen ei juuri kasvanut 2000-luvulla Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla. Maahanmuuttajien ja paperittomien määrä kasvaa myös turvapaikkaprosessien kautta, erityisesti suurissa kaupungeissa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?