Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortio Kansalaisuuden Kuilut ja Kuplat (BIBU) selvittää, kuinka
globaalit muutokset – talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike – muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä selvittää, kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa niihin.

BIBU selvittää, missä ovat kansalaisuuden kuilut ja kuplat: ketkä eivät osallistu ja missä ovat osallistumista vaikeuttavat kansalaisten kuplat. BIBU kampittaa näitä osallistumisen kuiluja ja kuplia demokraattisilla innovaatioilla kehittämällä digitaalisia alustoja lainvalmisteluun, osallistuvaa budjetointia, digitaalisia diplomaatteja, sovittelupaneleja ja valtaistavia julkisuuksia sekä kursseja päättäjille. Tavoitteena on tehdä Suomesta kansainvälisesti kiinnostava demokratian kiihdyttämö ja vahvistaa demokratiaa uusilla käytännöillä ja julkisella keskustelulla.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

BIBU selvitti talouden rakennemuutosten poliittisia vaikutuksia ja osoitti, kuinka etenkin rakennemuutoksista kärsivät kansalaiset äänestävät usein populistisia puolueita. Toisaalta poliittinen polarisaatio ei ole Suomessa jyrkkää: vaaleissa ehdokkaiden mielipiteet eivät olleet jyrkentyneet eikä myöskään tunteisiin perustuva polarisaatio ole toistaiseksi vahvaa. Projekti selvitti myös laadullisilla tutkimuksilla yhteiskunnan eri ryhmien kokemusta yhteiskunnasta. Huipputuloisin promille esitti varsin kovaa kritiikkiä hyvinvointimallia kohtaan, mutta muissa kansalaisryhmässä malli nauttii edelleen kannatusta. Talouden rakennemuutokset tuntuvatkin suomalaisten elämässä puristavana ”suurena ruuvina”, joka syö erityisesti pienituloisimpien ryhmien uskoa yhteiskuntaan ja tuottaa ulkopuolisuuden kokemuksia. BIBU tutki myös pohjoismaiseen hyvinvointimallin eri vaihtoehtoja ja päätösten, erityisesti sote-uudistuksen valmistelua. Lisäksi BIBU kehitti demokratiaa vahvistavia innovaatioita: osallistuvaa budjetointia, digitaalisia kuulemisia, kansalaisten datan hallintaa, ja keinoja vihapuheen taklaamiseen.

Lisätietoja

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?