Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin - käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortiohanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE) tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteistoiminnallisen hallinnan (”collaborative governance”) tarpeesta mutkikkaiden ongelmien edessä.

Haasteisiin vastaaminen edellyttää siirtymää osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun. Monitieteinen CORE-konsortio kehittää ja kokeilee uusia toimintamalleja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tukee uudenlaista kumppanuusajattelua julkisissa prosesseissa. Se hakee menetelmiä reilujen ja tehokkaiden, parhaaseen tietoon perustuvien ratkaisujen luomiseksi kiistanalaisiin ongelmiin.Tulokset auttavat yhteistoiminnan kulttuurin ja käytäntöjen kehittämistä ympäristöpäätöksenteossa ja muillakin aloilla.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

CORE edisti yhteistoiminnalliseen hallintaan perustuvien ratkaisumallien käyttöönottoa monimutkaisten ympäristöongelmien käsittelyssä. Hanke pohjautui toimintatutkimusta hyödyntäviin tapaustutkimuksiin, joissa kehitettiin ja analysoitiin yhteistoiminnallisia ratkaisumalleja käytännön toimijoiden kanssa. Hanke rakensi ymmärrystä yhteistoiminnallisten prosessien soveltuvuudesta suomalaiseen ympäristöpäätöksentekoon ja tuotti useita esimerkkejä hyvistä käytännöistä kiistanalaisten ympäristö- ja luonnonvarakysymysten käsittelyssä. Yhteistoiminnallisen hallinnan edut korostuvat ongelmissa, joiden ratkaiseminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä ja sitoutumista. Yhteistoiminta voi tuottaa monenlaista arvoa eri toimijoille sekä tarjota kansalaisille uusia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon. Hankkeessa tunnistettiin Suomen lainsäädäntöön liittyviä tekijöitä, jotka sekä mahdollistavat että rajoittavat yhteistoiminnallisten periaatteiden soveltamista.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?