Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

FORBIO-hankkeesta UNITE-lippulaivan pelillisyyteen metsien käytössä

25.5.2021

Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI) -ohjelman FORBIO-hankkeessa tutkittiin laajasti resurssitehokasta ja ilmastoviisasta metsien hoitoa ja käyttöä. Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous (FORBIO) -hanke toi esiin uusia näkökulmia muun muassa metsien kasvatukseen, metsiin kohdistuviin riskeihin sekä niiden hallintaan, metsiin liittyviin intresseihin ja avoimen ilmastodatan hyödyntämiseen metsäanalyyseissä. FORBIO loi perustaa kehittää metsätaloutta Suomessa edelleen monin tavoin.

FORBIO-hankkeen työ jatkuu UNITE-lippulaivassa, jossa se myös liitetään uusiin metsällisiin otteisiin vauhdittamaan vihreää siirtymää, kuten moderniin sensoriteknologiaan ja pelillisyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan puoli vuotta sitten valitun UNITE-lippulaivan tieteellinen uutuusarvo ja vaikuttavuuspotentiaali nojaavat osaltaan juuri pelillisyyden tuomiseen metsämaailmaan. Pelillisyyden keinoin esimerkiksi tehostetaan puunhankintaa ja edistetään luonnon virkistyskäyttöä samalla turvaten metsien käytön kestävyys.

UNITE-lippulaivan koko nimi on ”Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia”. Konsortiota koordinoidaan Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolta ja siihen kuuluvat myös Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimus, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus sekä Tampereen yliopiston pelillistämisen ja pelikulttuurin tutkimusryhmät. Lippulaiva ei ole yksittäinen hanke vaan useiden tutkijoiden hankkeineen muodostama osaamiskeskittymä. UNITE-lippulaivaan kuuluu myös strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamia hankkeita, kuten Pihi-ohjelman FORBIO, jonka tutkimukset ovat lippulaivan vankkaa metsätieteellistä perustaa.

Suomi on vahva tekijä sekä metsäsektorilla että peliteollisuudessa – ja kummankin tutkimuksessa. UNITE-lippulaiva hakee niiden synergioita ja liittää mukaan myös paikkatiedon hallinnan ja sensorikehityksen huippuosaamisen. Lippulaivassa hyödynnetään pelillisiä vuorovaikutuksen muotoja luonnon, ihmisen ja koneiden kesken reaalimaailmassa ja virtuaalisissa ympäristöissä.

UNITE-lippulaiva hyödyntää myös moderneja mittaus- ja kartoitusteknologioita metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnallisuuden määrittämiseen sekä tuottaa uusia menetelmiä tiedon jalostamiseen ja mallintamiseen metsistä kerätyn big datan pohjalta. Tavoitteena on myös kehittää metsien käytön ennakointia ja monikriteeristä päätöstukea sekä paikkatiedon ja epävarmuuksien hallintaa metsälaskelmissa.

Peleillä ja pelillisyydellä uusia avauksia ja läpimurtoja metsätalouteen

Pelillisyystutkimuksen ja metsäntutkimuksen integroinnissa on saumat tieteellisiin läpimurtoihin ja suureen käytännön vaikuttavuuteen. Metsäsektorin ja peliteollisuuden liitossa on avaimia aivan uusiin liiketoimintoihin ja nykyisten merkittäviin kehitysloikkiin. Tavoitteena totta kai on myös avittaa pelifirmoja luontotietoon ja metsäympäristöihin nojaavien pelien innovoinnissa. Erityistä osaamista UNITE-lippulaivasta löytyy esimerkiksi paikkatietopohjaisten pelien kehittämiseen sekä niiden käytön ja käyttäjien tutkimukseen. Lippulaivassa tutkitaan siis myös huvin vuoksi.

Pelejä ja pelillisyyttä voidaan hyödyntää varsin monin tavoin metsätaloudessa ja esimerkiksi luontomatkailussa. Niin toimistossa, luonnossa kuin virtuaaliympäristöissäkin. Niillä voidaan yhdessä tekoälyn, robotiikan ja laserteknologioiden kanssa tehostaa puunkorjuukoneiden ohjausta ja konekuskien työtä esimerkiksi metsään jätettävien puiden valinnassa, logistiikkaa ja koko puunhankinnan johtamista, tai vaikkapa metsätuhojen havainnointia ja hallintaa. Pelillisyydellä virtuaaliteknologioineen on laajat sovelluskentät metsien käytön päätöstuessa ja sen visualisoinnissa, metsänomistajien neuvonnassa, metsätiedon keruun joukkoistamisessa, metsäsimulaatioiden sekä niihin liittyvien epävarmuuksien havainnollistamisessa, jne.

Dronet ja miehittämättömät ilma-alukset ovat jo arkipäivää käytännön metsätaloudessa, mutta niiden käytön edelleen tehostamisessa ja monipuolistamisessa riittää tutkittavaa. Mielenkiintoisia näkymiä avaavat myös päälle puettavat teknologiat sekä pelillisyyden kytkeminen niihin. Propellit hattuun, sensorit takkiin, housuihin sekä saappaisiin ja metsän kiehtovia ominaisuuksia tutkaamaan vaikkapa samalla geokätköillen tai taimikkoa peraten!

Luontomatkailun palveluihinkin pelillisyys antaa uusia ideoita ja avaa liiketoimintamahdollisuuksia. Ja mikä parasta, pelien ja pelillisyyden avulla voidaan motivoida ihmisiä liikkumaan luontoon paikan päälle ja tietenkin myös virtuaalisesti, mikä sekin saattaa olla terveydelle hyväksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?