Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva -tietokoosteessa pohditaan sosiaaliturvan uudistamista teknologisten murrosten kautta

27.3.2024

Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuus-yhteistyön tuloksena on julkaistu kolmas tietokooste, Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva. Tietokooste julkaistiin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkisessa kuulemisessa 20.3.2024. Koosteen tehtävänä on tarjota tutkittua tietoa sosiaaliturvan uudistamisen tueksi.

Tietokumppanuus-yhteistyö on strategisen tutkimuksen toimintamalli, jolla vahvistetaan yhteistyötä ja vuoropuhelua tutkimuksen ja päätöksenteon välillä ja jonka lopputuloksena syntyy koottua tietoa yhdessä sovitusta aihepiiristä. Tietokoosteet pohjautuvat olemassa oleviin, jo julkaistuihin tai työn alla oleviin tuloksiin. Strategisen tutkimuksen hankkeet ja ohjelmajohtajat ovat tehneet tietokumppanuus-yhteistyötä sosiaaliturvakomitean kanssa vuodesta 2020 alkaen.

Taustalla laaja asiantuntijajoukko

Tuoreen tietokoosteen laatimiseen osallistui 15 tutkijaa, joista 11 toimii strategisen tutkimuksen hankkeissa ja 3 ohjelmajohtajina. Tietokoosteen laatimista koordinoivat ohjelmajohtajat Minna Lammi (Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa, CULT-ohjelma) ja Jarmo Viteli (Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko, LITERACY-ohjelma). Lisäksi ohjelmajohtaja Karoliina Snell (Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella, SHIELD-ohjelma) osallistui tietokoosteen kirjoittamiseen. Koordinaatio- ja julkaisemistukea on saatu myös strategisen tutkimuksen vastuualueelta Suomen Akatemiasta.

Tietokooste toteutettiin yhteiskirjoittamisella, jonka aikana alkoi piirtyä esiin strategisen tutkimuksen hanke- ja ohjelmarajat ylittäviä yhteisiä teknologiseen kehitykseen liittyviä teemoja. Näitä olivat esimerkiksi luottamuksen merkitys digitalisaatiossa ja yhdenvertaisuuden turvaamisen tärkeys. Tietokoosteessa tutkijat ovat muotoilleet tutkimuksensa tuloksia myös ratkaisujen ja politiikkasuositusten muotoon.

”On ollut palkitsevaa olla mukana mahdollistamassa vuoropuhelua sekä tutkijoiden että tiedon hyödyntäjien välillä”, työtä koordinoinut ohjelmajohtaja Minna Lammi toteaa.

Tutkittua tietoa sosiaaliturvan uudistamisen tueksi

Sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio pitää Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva -tietokoostetta tärkeänä tietopakettina digitalisaatioon ja työn murrokseen liittyen. ”Digitalisaatioon liittyvät kysymykset ovat sosiaaliturvauudistuksen suunnittelun ja toteutuksen kannalta erittäin keskeisiä asioita. Tekoäly kehittyy huimaavaa vauhtia, ja sen mahdollisuudet ja riskit on pystyttävä ennakoimaan, kun sosiaaliturvan uudistamista pohditaan. Sosiaaliturvakomitea ottaa tietokoosteen tutkijoilta kiittäen vastaan ja hyödyntää sitä työskentelyssään”, Moisio sanoo.

Ainutlaatuinen ja merkityksellinen toimintamalli

Tietokoosteen laatimiseen osallistunut sosiaalipolitiikan professori Minna van Gerven haluaa tuoda esille tietokumppanuuden hyötyjä myös tutkijoille. Van Gervenin mielestä Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva -tietokoosteen laatimiseen osallistuminen on ollut hieno mahdollisuus tuoda esille omaa tutkimusalaa päättäjille ja valmistelijoille. Tällainen suora vaikuttavuus, jonka vuoropuhelu tutkimuksen ja päätöksenteon välillä mahdollistaa, on tutkijallekin erittäin tärkeää. ”Suomalaisten kannattaa arvostaa poliittista kulttuuriaan, jossa tällainen vuoropuhelu päättäjien ja tutkijoiden välillä on luontevaa ja hedelmällistä”, van Gerven toteaa.

Strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja Päivi Tikka kiittää lämpimästi tietokoosteen laatimista koordinoineita ohjelmajohtajia, tutkijoita ja sosiaaliturvakomiteaa. Kolme tietokoostetta tuottanut tietokumppanuus on tarjonnut strategiselle tutkimukselle arvokasta kokemusta siitä, miten uudenlaisia tiedonvälittämisen rakenteita, työkaluja ja käytänteitä voidaan kehittää eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.

Tuoretta tietokoostetta on edeltänyt kaksi strategisen tutkimuksen hankkeiden ja sosiaaliturvakomitean yhteistyössä toteutettua tietokoostetta. Näistä ensimmäinen oli Suomen väestörakenne ja sosiaaliturva (2021) ja toinen Elonkehä, ilmastonmuutos ja sosiaaliturva (2022).

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?