Strategisen tutkimuksen varsinaiseen hakuun kutsuttavat valittu - aiheena oikeudenmukainen vihreä murros

14.3.2023

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 13.3.2023 kutsua 29 konsortiota eli hankekokonaisuutta varsinaiseen hakuun. Kaksivaiheisten STN-ohjelmahakujen toiseen vaiheeseen sai kutsun noin 47 prosenttia aiehakuun jätetyistä hakemuksista. Valintapäätösten perusteena olivat hankkeiden sopivuus ohjelman teemaan ja tavoitteisiin sekä hankkeiden tieteellinen laatu, yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus.

Kahteen avoinna olleeseen STN-ohjelmahakuun saatiin yhteensä 61 aiehakemusta. Hakemuksissa oli mukana tutkijoita 60 organisaatiosta ja eri tutkimusaloja oli edustettuna yhteensä 74.

Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY) -ohjelmaan tuli 21 hakemusta, varsinaiseen hakuun kutsun saa 13 hanketta. Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) -ohjelmaan hakemuksia tuli 40, joista 16 hanketta kutsutaan toiseen vaiheiseen.

Kansainvälisistä ja kotimaisista asiantuntijoista muodostetut arviointipaneelit arvioivat hankkeiden sopivuutta ohjelmaan ja niiden tieteellistä tasoa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Molemmille ohjelmille oli oma arviointipaneelinsa. Paneelit laativat kustakin hakemuksesta kirjallisen lausunnon, joka on toimitettu myös hakijalle.

Kaksi näkökulmaa oikeudenmukaiseen vihreään murrokseen

Vihreä murros ja sen oikeudenmukainen toteutuminen on aiheena erittäin ajankohtainen. Tarve tutkimukseen perustuville ratkaisuille siirtymän toteuttamiseksi on suuri. Vuoden 2023 loppupuolella aloittavat kuusivuotiset tutkimusohjelmat tarttuvat tähän teemaan kahdesta erilaisesta näkökulmasta.

Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY) -ohjelma keskittyy kehittämään energiajärjestelmää muuttuvassa toimintaympäristössä. Toinen tutkimusohjelma, Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION), painottuu vihreän murroksen kannalta olennaisiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin eri instituutioiden ja toimijoiden näkökulmista. Kiinnostuksen kohteena ovat oikeudenmukaista vihreää murrosta yhtäältä tukevat ja toisaalta estävät rakenteet ja käytännöt yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä ihmisten ja yhteisöjen arjessa.

Molempien ohjelmien varsinaiseen hakuun saapuneet hakemukset arvioidaan kahdessa eri paneelissa, joista toinen keskittyy hakemusten tieteelliseen laatuun ja toinen niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Alustavan tiedon mukaan strategisen tutkimuksen neuvosto päättää ohjelmiin otettavista hankkeista syyskuussa.

STN rahoittaa molemmille ohjelmille osa-aikaiset ohjelmajohtajat, joiden tehtävinä on tukea ohjelmakokonaisuuden rakentumista sekä edistää hanke- ja ohjelmarajat ylittävää tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisätietoja ohjelmajohtajahausta julkaistaan maaliskuun lopussa strategisen tutkimuksen verkkosivuilla ja ohjelmajohtajan tehtävää koskeva rahoitushaku avataan huhtikuun alussa.

Lisätietoja

Strategisen tutkimuksen varsinaiseen hakuun valitut hakemukset (pdf)

Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION)

  • tiedeasiantuntija Katri Huutoniemi, p. 029 533 5195
  • johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen, p. 029 533 5141

Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY)

  • tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067
  • tiedeasiantuntija Henna Luoma-Halkola, p. 029 533 5132

Ohjelma- ja vaikuttavuustoiminta sekä ohjelmajohtajahaku

  • johtava tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123
  • tiedeasiantuntija Henna Luoma-Halkola, p. 029 533 5132

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
viestintäsuunnittelija
029 533 5084

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?