Strategisen tutkimuksen ohjelmien teemat rakennetaan yhteisvoimin tulevaa ennakoiden

10.10.2023

Strategisessa tutkimuksessa keskitytään suomalaisen yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Miten ratkoa aikamme viheliäisiä ongelmia ja rakentaa monitieteisen tutkimuksen keinoin parempaa tulevaisuutta?

Strategista tutkimusta tehdään laajoissa tutkimusohjelmissa yhteistyössä tiedon hyödyntäjien kanssa. Kussakin ohjelmassa keskitytään johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen haasteeseen eli teemaan.

Moniäänisellä teemavalmistelulla toimivampia tutkimusohjelmia

Hyvän teeman valinta on keskeistä strategisen tutkimuksen merkityksen kannalta. STN-ohjelmat kestävät tyypillisesti jopa kuusi vuotta, mikä korostaa teemavalinnan tärkeyttä. Teemavalmistelussa arvossaan ovat paitsi laaja-alainen ja ajantasainen ymmärrys tieteestä ja suomalaisesta yhteiskunnasta myös kaukokatseisuus.

Avoin vuorovaikutus ja sidosryhmiltä saatava palaute ovat oleellinen osa hedelmällistä teemavalmistelua. Ajankohtaista tutkimusta, suomalaisen yhteiskunnan muutoksia sekä avarakatseisesti erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia hahmottavat sidosryhmät ovat avainroolissa. Ne tukevat yhdeksänjäsenistä neuvostoa valmistelun kriittisissä vaiheissa. Teemavalmistelun moniäänisyyttä ja vuorovaikutteisuutta voidaan puolustaa myös demokraattisin perustein. Monipuolisen asiantuntemuksen ja erilaisten näkökulmien kirjon siivittäminä ohjelmien teemoista saadaan muotoiltua niin tieteen kuin suomalaisen yhteiskunnan kannalta osuvampia.

Monin silmin katsottuna kuva suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittävistä teemoista piirtyy realistisemmin ja vivahteikkaammin. Neuvosto hyödyntää valmistelutyössään ajankohtaisimpia ennakointikatsauksia, mutta kaikkein uusimmat tai tuoreimpaan tieteelliseen tutkimukseen nojaavat ideat ja havainnot eivät aina nouse esiin ennakointikatsauksissa. Tieteentekijät ja yhteiskunnan eri sektoreiden sekä elinkeinoelämän asiantuntijat tuovat valmisteluun mitä arvokkainta ajantasaista ymmärrystä eri aihepiireistä.

Osallistu teemavalmisteluun nyt

Vuonna 2025 käynnistyvien kuusivuotisten ohjelmien teemavalmistelu käynnistyy nyt avoimella teemaehdotusten keruulla. Ideavaiheen jälkeen valmistelu etenee vuorovaikutteisen yhteiskehittämisen tuella kohti avointa julkista kuulemista, jossa neuvosto esittelee teemaluonnoksen avoimesti kommentoitavaksi. STN luovuttaa julkisessa kuulemisessa saadun palautteen nojalla muokatun teema-aloitteen valtioneuvostolle alkukesästä. Varsinaiset tutkimusohjelmahaut avataan valtioneuvoston teemapäätöksen jälkeen, alustavasti syksyllä 2024.

Millaisia ovat ne suomalaisen yhteiskunnan haasteet, joihin kannattaa pureutua pitkäjänteisellä, monitieteisellä ja vuorovaikutteisella tutkimuksella? Millaiset teemat kantaisivat vuoteen 2030? Mitä suomalaisten tulevan hyvinvoinnin kannalta keskeisiä teemoja ei vielä tutkita käynnissä olevissa STN-ohjelmissa?

Vastaa kyselyyn ja ehdota teemaa strategisen tutkimuksen 2025 ohjelmaksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?