Resilientti koulu ja koulutus (EduRESCUE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

EduRESCUE-konsortion tavoitteena on rakentaa päätöksentekoon tutkimusperusteinen toipumisen tiekartta ja välineitä koskien kriiseissä selviytymiskykyistä koulutusta ja siitä, miten koulutuksen toimijoita, vanhempia ja oppilaita voidaan tukea COVID-19 pandemian vaikutuksista toipumisessa. Tutkimusaineistoina käytetään laajoja kansallisia ja kansainvälisiä aineistoja, pitkittäisaineistoja ja interventioiden tuloksia, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millaiset lakiin perustuvat joustavat yhteiskunnalliset toimet sekä oppilaiden, opettajien ja koulujen tasolla tehtävät ratkaisut tukevat parhaiten kriiseistä selviytymistä, etäopetuksen kehittämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä. EduRESCUE-konsortion muodostavat Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistojen kasvatuksen, lainsäädännön, psykologian, taloustieteen ja tietotekniikan tutkijat. Konsortiolla on laaja sidosryhmäyhteistyö mm. opetushallituksen, rehtoreiden, opettajien, vanhempien ja eri järjestöjen kanssa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?