Failandiasta Winlandiaan (Winland)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Tervetuloa Failandiaan! Maahan, jossa ruoka- ja energiahuolto ei toimi ja yhteiskunnan turvallisuus on sirpaleina. Vai matkustaisitko mieluummin Winlandiaan: maahan, jossa joustavat ja resilientit suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit ovat estäneet tällaisen katastrofin toteutumisen? Tutkimushankkeemme ’Failandiasta Winlandiaan’ tarjoaa skenaarioiden, päätösanalyysin ja yhteiskehittämisen avulla näkymän näihin molempiin tulevaisuuksiin. Hankkeemme tarkastelee, miten veteen, ruokaan ja energiaan liittyvät muutospaineet sekä niihin liittyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen. Tutkimme, kuinka mukautuvia järjestelmämme ja päätöksentekoprosessimme ovat tällaisiin riskeihin, sekä muotoilemme analyysin perusteella suosituksia ja ydinviestejä avainasemassa oleville päätöksentekijöille yhteiskuntamme eri sektoreilla. Seuraa tutkimustamme verkkosivuillamme, Twitterissä (@WINlandFI) sekä sosiaalisessa mediassa (#WINlandFI).

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Winland-hanke tarkasteli Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin, miten energiaan, ruokaan ja veteen liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeessa tunnistettiin Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden kipupisteiden löytyvän usein eri teemojen ja sektoreiden välisiltä rajapinnoilta, mikä korostaa eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä. Vaikka Suomessa on useita eri toimijoita yhteentuovia verkostoja ja lähestymistapoja, turvallisuus ja luonnonvarojen käytön kestävyys ovat niissä liian irrallaan toisistaan. Turvallisuus- ja huoltovarmuustoiminta keskittyy ns. säilyttävään resilienssiin, mutta kestävyyden varmistaminen vaatii uudistavaa resilienssiä, nykyisten järjestelmien osin radikaaliakin muutosta. Muutoksen tueksi hankkeessa kehitettiin mm. kestävän turvallisuuden ennakointimalli, jossa yhdistyvät varautuminen ja turvallisuuden pitkän aikavälin edellytysten luominen.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?