Turvallisuus verkottuneessa maailmassa (SECURITY)

Maailman valtiot ovat yhä vahvemmin verkottuneet toisiinsa ja maiden keskinäisriippuvuus niin taloudessa, kriisien hallinnassa kuin turvallisuudessa on entisestään lisääntynyt. Tämä riippuvuus johtaa siihen, että valtioiden, mukaan lukien Suomen, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat kietoutuneet tiukasti yhteen eikä niitä voida erottaa toisistaan.

Teemassa tehtävä tutkimus tukee turvallisuusympäristössä tapahtuvien muutosten seurantaa, analysointia ja ennakointia sekä uudenlaisten turvallisuusriskien huomioimista. Tutkimus tuottaa tietoa, joka luo edellytyksiä valtion perustehtävien, toimintavarmuuden ja kansalaisten turvallisuuden sekä turvallisuudentunteen edistämiseen että globaalin turvallisuusympäristön ja geopolitiikan muutoksien ymmärtämiseen (ml. uudenlaiset uhat, jotka liittyvät tietoverkkoihin, tiedon jakamiseen ja kyberturvallisuuteen tai ääriryhmien toimintaan ja radikalisoitumiseen tai pandemioihin).

Tutkimuksen keskiössä ovat suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuus, toimintavarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky. Energia- ja tietointensiivisen, digitalisoituvan ja kansainvälistyvän yhteiskuntamme kansallinen huoltovarmuus nousee keskeiseen asemaan. Muita olennaisia tutkimuskohteita ovat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vuorovaikutus, kansalaisten turvattomuuden kokemus elämänkaaren eri vaiheissa sekä arvo- ja asenneilmapiirin muutos ja tämän muutoksen vaikutus kansallisen identiteetin, yksituumaisuuden ja demokratian kehittymiselle.

Hankkeet:

Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat (GLASE)
Konsortion johtaja James Scott, Itä‐Suomen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Rajavartiolaitos, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto

Failandiasta Winlandiaan (Winland)
Konsortion johtaja Marko Keskinen, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus, Maanpuolustuskorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto

 

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: professori Riitta Kosonen

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?