Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat (GLASE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Alueellinen epävakaus ja monimutkainen perinteisten geopoliittisten sekä uusien "hybridien" turvallisuusuhkien yhdistelmä korostuvat tämän päivän turvallisuustilanteessa. Suomen osalta potentiaaliset uhat aiheutuvat erityisesti Venäjän toimista geopoliittisella areenalla, laajasta hallitsemattomasta maahanmuutosta, rajat ylittävästä rikollisuudesta ja ääriliikkeistä, mutta myös käsityksiimme turvallisuudesta ja uhkista vaikuttavasta sisäisestä sosioekonomisesta eriarvoisuudesta ja jännitteistä. Konsortion analysoi ja auttaa ratkaisemaan suomalaisen yhteiskunnan sietokyvyn keskeisiä haasteita ja lisää tietoamme Suomea ja Eurooppaa käsittelevistä ajankohtaisista uhista. Tutkimus tarkastelee rajojen näkökulmasta, miten ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Rajat muodostavat yhtymäkohdan kansallisten sekä laajempien valtioiden ja kulttuurien keskinäissuhteiden välille tavalla, jolla on perustava merkitys suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuteen eri tasoilla.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Glase-hanke tarkasteli yhteiskunnallisen resilienssin uusia turvallisuushaasteita laajentamalla ymmärrystä eurooppalaisesta turvallisuusympäristöstä ja mahdollisista uhkista. Suomalaiseen yhteiskuntaan eri tasoilla vaikuttavien kotimaisten ja globaalien turvallisuuskysymysten tarkastelu keskittyi ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden vuorovaikutukseen ja rajojen vaikutuksiin. Tutkimuskonsortiota koordinoi Itä-Suomen yliopisto ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin ja Oulun yliopistojen sekä Raja- ja merivartiokoulun kanssa. Tutkimme laajemman turvallisuusympäristön muutoksia, EU:n ja Venäjän suhteita ja suomalaisen yhteiskunnan valmiutta vastata traditionaalisiin ja uusiin turvallisuushaasteisiin. Muuttoliikkeiden, maahanmuuton, poliittisen ekstremismin ja vihapuheen vaikutuksia tutkimme arjen turvallisuuden, yhteiskuntapolitiikan ja oikeustieteen näkökulmista. Turvallisuushaasteiden ja yhteiskunnallisen joustavuuden tarkastelut tukevat Suomen ja EU:n yhteiskunnallisen valmiuden politiikkavaihtoehtojen kehittämistä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?