Mutkikkaiden oikeusjärjestelmien resilienssi kestävyysmurroksessa (RELIEF)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Hankkeessa tutkitaan tieteidenvälisesti oikeusjärjestelmän roolia ja vaikutuksia oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen toteutumisessa. Kestävyysmurroksella viitataan erityisesti kunnianhimoisten ilmasto-, luonto- ja ympäristöntilatavoitteiden saavuttamiseen 2020-luvun aikana, mutta niin, että oikeusjärjestelmän keskeiset arvot – ja tätä kautta yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus – turvataan. Tällaisia arvoja ovat muun muassa demokraattinen päätöksenteko, toimivallanjako eri julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä yhteiskunnassa sekä kilpaillut markkinat. Hankkeen tutkimus kiinnittyy läheisesti valtionhallinnon valmistelemiin lainsäädäntö- ja strategiahankkeisiin sekä edelläkävijäyritysten ja -yhteisöjen strategioiden päivittämiseen. Hankkeessa selvennetään julkisen vallan ja yksityisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia kestävyysmurroksessa ja tuotetaan menetelmällinen työkalupakki oikeudellisen sääntelyn ja eri toimijoiden roolien ja vaikutusten arvioimiseksi.

Lisätietoja

  • Konsortion johtaja: professori Niko Soininen, Itä-Suomen Yliopisto, etunimi.sukunimi@uef.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?