Blogibanneri

CRITICAL: Infodemia korostaa kriittisen lukemisen merkitystä

15.12.2020

Vuosi 2020 jää historian kirjoihin pandemiasta. Pandemian rinnalla olemme kokeneet myös infodemian, jolla tarkoitetaan pandemiaan liittyvää informaation runsautta. Se leviää kulovalkean tavoin internetissä, mutta myös ihmisten välisessä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Osa informaatiosta on paikkansapitävää ja osa ei. Väärän tiedon omaksumisella voi olla ikäviä seurauksia.

Kuvittele, miltä internetissä leviävä informaatio pandemiasta tuntuu lapsesta tai nuoresta. Asiantuntijoiden, somevaikuttajien ja vaikutusvaltaisten johtajien lausunnot voivat olla ristiriitaisia. Keneen voin luottaa? Mitä voin uskoa? Entä mitä erilaiset taudin leviämistä ja kuolleisuutta kuvaavat käyrät tarkoittavat? Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla turvallinen aikuinen, joka auttaa häntä informaation tulkinnassa ja siihen liittyvien tunteiden käsittelyssä.

Infodemia on korostanut kriittisen lukutaidon merkitystä. Heikot kriittisen lukemisen taidot vaikeuttavat epäluotettavan tiedon tunnistamista, jolloin tärkeitä päätöksiä saatetaan tehdä väärin perustein. Tutkimukset osoittavat, että monilla nuorilla on heikot kriittisen lukemisen taidot (esim. Hämäläinen ym., 2020; Kiili ym., 2018). Merkkejä on myös taitojen polarisoitumisesta: toiset osaavat arvioida nettitekstejä eri kanteilta, kun taas toiset eivät osaa arvioida niitä oikein millään tavoin. Vaikka kyse on vaativista taidoista, kriittisten lukutaitojen kehittymistä tulisi tukea jo mahdollisimman varhain lapsen ikätasolle sopivalla tavalla.

Kriittisten lukutaitojen kehittymisen tukeminen tulisi olla pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Tähän tarvitaan tutkimusperustaista tietoa, innostavia opetusmenetelmiä ja eri tahojen -kotien, koulujen, kirjastojen, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden- yhteispeliä. CRITICAL-hankkeessa kehitetään arviointityökaluja, oppilaan taitotasoon ja motivaatioon sopeutuvaa palautetta, oppimispelejä ja täydennyskoulutusmateriaaleja lasten ja nuorten kriittisten lukutaitojen kehittämiseksi. Hankkeessa kehitetyt työkalut ja materiaalit kootaan Critical Reading Lab -palveluun, joka tulee koulujen ja kirjastojen käyttöön.

CRITICAL-hankkeen tutkimusten avulla saadaan tietoa siitä, millaisia kriittisen lukemisen taitoja eri ikäisiltä oppilailta voidaan edellyttää. Lisäksi selvitämme, onko kriittisissä lukutaidoissa alueellisia eroja. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että tutkimustulokset huomioidaan opetussuunnitelmatyössä ja käytännön kouluopetuksessa. Hankkeessa etsitään myös konkreettisia keinoja, joilla vanhemmat voivat tukea lastensa kriittisen lukemisen taitojen kehittymistä.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että koulunpolkunsa päätteeksi nuorilla olisi riittävät valmiudet luovia infodemiassa, jos sellainen koettelee meitä myös tulevaisuudessa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?