Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

CRITICAL: Lapsista ja nuorista kriittisiä lukijoita

22.3.2021

Väärän ja virheellisen tiedon tahaton tai tahallinen levittäminen internetissä on yksi suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista. Kriittinen lukutaito onkin välttämätöntä, jotta pystymme tunnistamaan tietoa, johon voimme luottaa. CRITICAL-hankkeessa pyrimme ymmärtämään ja tukemaan lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehittymistä.

Kriittisellä lukutaidolla tarkoitamme yksilön kykyä analysoida, arvioida ja tulkita informaatiota sekä tunnistaa, miten erilaisilla teksteillä tai diagrammeilla voidaan yrittää vaikuttaa tai johtaa harhaan. Kriittistä lukutaitoa tarvitaan jo kouluiässä, mutta taidoissa on havaittu suuria eroja oppilaiden välillä. Lapset ja nuoret, joilla on heikot kriittisen lukemisen taidot ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat pitkäjänteistä tukea taitojensa kehittämiseen.

Emme vielä tiedä riittävästi siitä, millaisella tasolla eri-ikäisten oppilaiden kriittinen lukutaito on tai siitä miksi oppilaiden taidot vaihtelevat. CRITICAL-hankkeessa tutkimmekin, miten eri ikäiset oppilaat osaavat arvioida nettitekstien, diagrammien ja lyhyiden sosiaalisen mediaviestien luotettavuutta. Lisäksi selvitämme, onko suomalaisten lasten ja nuorten kriittisessä lukutaidossa alueellisia eroja, millaiset oppimisen polut johtavat eroihin kriittisessä lukutaidossa ja millaisia kriittisen lukutaitoon vaikuttavia kehityksen riskitekijöitä tai suojaavia tekijöitä voidaan tunnistaa lasten kotiympäristössä tai motivaatiossa. Etsimme siis tietoa taidon kehityksestä sekä yritämme ymmärtää miksi osalla lapsista ja nuorista kriittinen lukutaito kehittyy paremmin kuin toisilla.

Kehitämme myös menetelmiä, joiden avulla perheet, opettajat ja kirjaston henkilökunta voivat tukea lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehittymistä. Tutkimme opettajaopiskelijoiden valmiuksia tukea oppilaiden kriittistä lukutaitoa ja kehitämme menetelmiä heidän osaamisensa tukemiseen. Lisäksi CRITICAL-hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisia pelillisiä ja mukautuvia oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä sekä tutkitaan niiden vaikuttavuutta.

Tutkimustietoa eri-ikäisten oppilaiden kriittisestä lukutaidosta voidaan hyödyntää opetussuunnitelmatyössä ja poliittisessa päätöksenteossa, kun tavoitteena on kriittisen lukutaidon pitkäjänteinen ja yhdenvertainen tukeminen. Kehitettävillä arviointityökaluilla, pelillisillä ja mukautuvilla oppimateriaaleilla ja opetusmenetelmillä tuetaan opettajien, opettajankouluttajien ja kirjaston henkilökunnan työtä. Saatujen tutkimustulosten pohjalta etsimme myös konkreettisia keinoja, joiden avulla voidaan tukea vanhempien kasvatustyötä. Koska lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon tukeminen on vaativa tehtävä, tarvitaan eri toimijoiden aktiivista osallistumista. CRITICAL-hankkeen tärkeänä tavoitteena on tukea yhteistyötä, jonka avulla voidaan kehittää ja levittää eri toimijoiden osaamista hyödyntäviä toimintamalleja.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?