Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

BCDC Energia kiittää tieteidenvälisestä tutkimusmatkasta

27.5.2021

Pilvestä joustoa sähkömarkkinoille - Tutkimustavoitteista käytännön ratkaisuiksi

BCDC Energia -hanke on loppusuoralla ja on aika tarkastella hankkeen tavoitteiden muuttumista tuloksiksi. Matka on ollut mielenkiintoinen, inspiroiva, opettavainen ja tulevaisuutta rakentava. Olemme monitieteisessä BCDC Energia -yhteisössä oppineet toisiltamme kokemus-, prosessi- ja faktatietoa. Olemme oppineet yhdistämään erilaisia tieteellisiä traditiota kohti yhteistä tavoitettamme: kuinka edistämme vaihtelevan uusiutuva energian kustannustehokasta sähköjärjestelmään integraatiota. Tavoite on ollut haastava, eikä se missään nimessä olisi ollut saavutettavissa ilman tutkimusala- ja organisaatiorajojen ylittämistä ja yhdistämistä vuorovaikutteisesti työskennellen. Olemme onnistuneesti integroineet markkinamekanismeja uuden sukupolven ICT- ja digipalveluihin sekä täsmentyviin sääennusteisiin. Integroimisella olemme osoittaneet, kuinka kysyntää ohjaamalla ja yhdistämällä kulutusjousto vaihtelevan energiatuotannon ennusteisiin, voidaan nopeuttaa ja tehostaa myös markkinaintegraatiota. Matkastamme kohti yhteistä päämäärää olemme viestineet monimuotoisesti ja aktiivisesti. Hyödyntämämme viestinnän muodot kattavat tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä, lehti- ja blogikirjoituksia, sosiaalista mediaa, podcast-sarjan ja uutiskirjeen toimittamista, esityksiä erityyppisissä tilaisuuksissa sekä runsaan tiedon tarjonnanhankkeen verkkosivuston kautta. Lisäksi viestintätyömme on synnyttänyt mukana olleiden organisaatioiden viestintäammattilaisten kiinteän yhteistyöverkoston. 

Tutkimusteemamme merkitys on entisestään korostunut hankkeen aikana energiasektori on avainasemassa hallituksen 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Kun tarkastelemme kasvihuonekaasupäästöjä, on energiasektori edelleen merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja sekä kotimaassa että globaalisti. Energiasektorin merkitys tulee tulevaisuudessa yhä ratkaisevammaksi, kun globaali energiankulutus kasvaa muun muassa kehittyvien maiden talouskehitysten myötä. Energiamurrokseen liittyy myös eri sektoreiden integroituminen ja kiihtyvä yhteiskunnan sähköistyminen. Liikenteen, lämmityksen ja teollisuusprosessien sähköistymisen seurauksena sähkön kulutuksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti. Olennaista on, että sähköistyminen voidaan toteuttaa vähähiilisillä ratkaisuilla. Hiilineutraalissa sähköjärjestelmässä uusiutuvan sähkön tuotannon ja osuuden on kasvettava. Tuuli- ja aurinkovoiman merkitys tässä muutoksessa on keskeinen. Niiden sähköntuotanto on kuitenkin luonteeltaan vaihtelevaa, mistä seuraavat ongelmat näkyvät sähköjärjestelmässä tuotannon epävarmuutena ja hintojen vaihtelevuutena. Tuotannon vaihtelevuuden tasaaminen synnyttää kustannuspaineita, kun tarkastellaan koko sähköjärjestelmää.

Energiasektorin murros vaatii sekä teknologisia että kuluttajien käyttäytymisen muutoksia. Vähähiilisyyden edistämisessä aktiivista osallistumista edellytetään energian tuottajien ja kuluttajien lisäksi päättäjiltä, jotka ohjaavat murroksen toteutumista sääntelyn eri keinoin.

Tuuli- ja aurinkovoiman laajamittaisessa ja kustannustehokkaassa käyttöönotossa keskeisiä tekijöitä ovat joustava energiantuotanto, varastointiteknologiat, kulutusjousto, sääennusteet, uuden sukupolven ICT- ja digitaaliset ratkaisut sekä edellä mainittujen teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoa tukeva sääntely ja ohjaus.

BCDC Energia -hankkeen tulosten mukaan vaihtelevuuden ongelma on huomioitava, kun ilmasto- ja energiastrategia päivitetään sekä päätetään energiamarkkinoiden kehityksestä. Tutkimuksiimme perustuen esitämme seuraavien ratkaisujen toteuttamista:

  • Vaihtelevan tuotannon järjestelmäintegraation edistäminen kustannustehokkaasti
  • Kuluttajien joustomahdollisuuksien kehittäminen
  • Kuluttajien energiatiedon lukutaidon parantaminen
  • Energiasääennusteiden kehittäminen ja laaja käyttöönotto
  • Uuden sukupolven ICT- ja digitaalisten ratkaisujen laajamittainen hyödyntäminen.

Lue lisää ratkaisuista BCDC Energia-hankkeen politiikkasuosituksesta: Hiilineutraalisuuden toteutuminen edellyttää uusiutuvaan energiaan yhdistyvää joustavuutta

    Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?