Strategisen tutkimuksen teemoissa keskitytään veteen sekä maahanmuuttoon ja työhön − ilmoittaudu mukaan julkiseen kuulemistilaisuuteen

16.5.2023

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) esittelee torstaina 25.5. klo 13.00–14.15 järjestettävässä julkisessa kuulemisessa luonnokset seuraavien tutkimusohjelmiensa teemoiksi. Tänä vuonna neuvosto on valmistellut kahta teemaa, joiden aiheina ovat Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä sekä Maahanmuuton, työn ja hyvinvoinnin vuorovaikutukset tulevaisuuden Suomessa. Vuoden 2024 strategisen tutkimuksen ohjelmien läpileikkaavaksi painopisteeksi on valmisteltu demokratia-painotusta.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jonka avulla ratkotaan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Strategisen tutkimuksen rahoitus on ohjelmamuotoista ja temaattista. STN:n erityisenä tehtävänä on valmistella vuosittain valtioneuvostolle aloite seuraavien tutkimusohjelmien teemoiksi. Nyt valmistellaan teemoja vuonna 2024 käynnistyville kuusivuotisille strategisen tutkimuksen ohjelmille.

Ilmoittaudu julkiseen kuulemiseen

Teemaluonnokset esitellään torstaina 25.5. klo 13 julkisessa kuulemisessa, jossa osallistujilla on mahdollisuus kommentoida luonnoksia vielä ennen kuin STN viimeistelee teema-aloitteen ja luovuttaa sen valtioneuvostolle.

Verkon välityksellä järjestettävässä avoimessa julkisessa kuulemisessa tiedeyhteisön jäsenet, tutkimustiedon käyttäjät sekä muut teemoista kiinnostuneet voivat keskustella ehdotetuista teema-aiheista neuvoston edustajien kanssa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua keskiviikkoon 24.5. saakka tapahtumasivun kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta osallistumisohjeineen julkaistaan strategisen tutkimuksen verkkosivuilla ennen tilaisuutta sekä lähetetään jo ilmoittautuneille osallistujille. 

Avoin vuorovaikutus ja sidosryhmien palaute arvokkaita

Teema-aloitteen valmistelussa on oleellista tunnistaa ajankohtaiset yhteiskunnalliset haasteet, jotka ovat mittakaavaltaan merkittäviä ja laadultaan sellaisia, että niiden ratkaiseminen edellyttää monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimusotetta. Kuusivuotisten tutkimusohjelmien pitkä kesto vaatii teemoilta myös kaukokatseisuutta.

Neuvoston teemavalmistelua tukee monivaiheinen vuorovaikutteinen prosessi, jonka myötä teemojen työstöön saadaan laajalti mukaan erilaisia näkökulmia niin eri tieteenaloilta kuin yhteiskunnan osa-alueilta. Avoin vuorovaikutus ja sidosryhmiltä saatava palaute ovat arvokas osa teemavalmistelua. Sekä tieteen ajankohtaisia kysymyksiä että suomalaista yhteiskuntaa tuntevat sidosryhmät tukevat neuvostoa valmistelun eri vaiheissa ja auttavat neuvostoa tunnistamaan oleellisia tutkimustarpeita. Monin silmin katsottuna kuva suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittävistä teemoista piirtyy vivahteikkaammin. Neuvosto hyödyntää valmistelutyössään myös ajankohtaisimpia ennakointikatsauksia.

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) teemavalmistelu -kaaviokuva: Avoin ideointi ja ennakointi: Merkittävien ajankohtaisten yhteiskunnallisten haasteiden tunnistaminen (nuoli) Teemojen yhteiskehittäminen: STN valikoi joukon lupaavia teema-aihioita edelleen kehitettäväksi (nuoli) STN:n teematyöstö ja julkinen teemakuuleminen: STN valitsee teemoiksi työstettävät aihiot ja esittelee niistä laaditut teemaluonnokset julkisessa kuulemisessa (nuoli) Teema-aloite valtioneuvostolle: STN luovuttaa teema-aloitteen valtioneuvostolle, joka päättää seuraavista teemoista.

Neuvosto toivottaa sidosryhmät lämpimästi tervetulleiksi kuulemistilaisuuteen kommentoimaan teemaluonnoksia.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?