Strategisen tutkimuksen teemaksi ehdolla oikeudenmukainen vihreä murros — ilmoittaudu mukaan julkiseen kuulemistilaisuuteen

17.5.2022

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) esittelee maanantaina 30.5. klo 13–14.15 järjestettävässä julkisessa kuulemisessa luonnoksen seuraavien tutkimusohjelmiensa teemaksi. Tänä vuonna neuvosto on valmistellut yhtä teemaa, jonka aiheena on oikeudenmukainen vihreä murros. Vuoden 2023 strategisen tutkimuksen läpileikkaavaksi painopisteeksi STN on luonnoksessaan päätynyt resilienssiin.


Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jonka avulla ratkotaan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Strategisen tutkimuksen ohjelmat perustuvat vaihtuviin teemoihin. STN:n erityisenä tehtävänä on valmistella vuosittain valtioneuvostolle teema-aloite. Nyt valmisteltavana on teema vuoden 2023 strategisen tutkimuksen ohjelmia varten.

Ilmoittaudu julkiseen kuulemiseen


Teemaluonnos esitellään maanantaina 30.5. klo 13 julkisessa kuulemisessa, jossa osallistujilla on mahdollisuus kommentoida luonnosta vielä ennen kuin STN viimeistelee teema-aloitteen ja luovuttaa sen valtioneuvostolle kesäkuussa.


"Olemme saaneet sidosryhmiltä arvokasta tukea ja apua koko teemavalmisteluprosessin ajan. Uusii, tammikuussa työnsä aloittanut neuvostomme odottaa innokkaasti julkisen kuulemisen keskustelua ja palautetta tästä ensimmäisestä teema-aloitteestamme, jota on valmisteltu poikkeuksellisen epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Olosuhteet ovat vaikuttaneet myös itse teeman sisältöön”, sanoo STN:n puheenjohtaja Anu Kaukovirta.

Verkon välityksellä järjestettävässä julkisessa kuulemisessa tiedeyhteisön jäsenet, tutkimustiedon käyttäjät sekä muut teemoista kiinnostuneet voivat keskustella ehdotetusta teema-aiheesta neuvoston edustajien kanssa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua perjantaihin 27.5. saakka tapahtumasivun kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta osallistumisohjeineen julkaistaan strategisen tutkimuksen verkkosivuilla ennen tilaisuutta sekä lähetetään jo ilmoittautuneille osallistujille.


Yksi teema, kaksi tutkimusohjelmaa


Teemavalmistelussa on oleellista tunnistaa ajankohtaiset yhteiskunnalliset haasteet, jotka ovat mittakaavaltaan merkittäviä ja laadultaan sellaisia, että niiden ratkaiseminen edellyttää monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimusotetta sekä kuusivuotisten tutkimusohjelmien mahdollistamaa pitkää aikajännettä. Teemavalmistelua tukee vuorovaikutteinen valmisteluprosessi, jonka avulla teemojen valmisteluun saadaan laajalti mukaan erilaisia näkökulmia niin eri tieteenaloilta kuin yhteiskunnan muilta osa-alueilta.

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) teemavalmistelu -kaaviokuva: Avoin ideointi ja ennakointi: Merkittävien ajankohtaisten yhteiskunnallisten haasteiden tunnistaminen (nuoli) Teemojen yhteiskehittäminen: STN valikoi joukon lupaavia teema-aihioita edelleen kehitettäväksi (nuoli) STN:n teematyöstö ja julkinen teemakuuleminen: STN valitsee teemoiksi työstettävät aihiot ja esittelee niistä laaditut teemaluonnokset julkisessa kuulemisessa (nuoli) Teema-aloite valtioneuvostolle: STN luovuttaa teema-aloitteen valtioneuvostolle, joka päättää seuraavista teemoista.
Strategiseen tutkimuksen myöntövaltuuteen kohdistui teemavalmistelun aikana leikkausuhka, joka peruuntui huhtikuun alussa julkaistussa valtion julkisen talouden suunnitelmassa. Kaukovirta kertoo, että tilanne vaikutti teemojen valmisteluun siten, että neuvosto päätyi jo suhteellisen aikaisessa vaiheessa valmistelemaan yhtä teemaa.

”Ajatuksena oli, että leikkauksen peruuntuessa teemasta voidaan avata kaksi ohjelmaa, mikä onneksi onkin nyt mahdollista. Itse valmisteluprosessi pidettiin edellisten vuosien tapaan monivaiheisena, jotta teematyöhön saatiin syötteitä eri sidosryhmiltä pitkin matkaa”, Kaukovirta kuvaa.


”Tärkeimpiä vaiheita prosessissa oli helmikuussa pidetty sidosryhmätyöpaja, jossa esikarsittuja, potentiaalisia teema-aihioita arvioitiin ja yhteiskehitettiin yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ministeriöiden edustajien kanssa. Toivomme sidosryhmiltämme aktiivista osallistumista myös järjestämäämme kuulemistilaisuuteen”, Kaukovirta toteaa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?