Strateginen tutkimus on päivittänyt ohjeistustaan COVID-19-pandemian vaikutuksista

27.4.2021

Koronaviruspandemia vaikuttaa tutkimustyön tekemisen ja liikkumisen lisäksi myös tutkimusrahoituksen hakemiseen ja myönnetyn rahoituksen käyttöön sekä muun muassa rahoituskausien pidentämispäätöksiin. Pandemia vaikuttaa yhä laaja-alaisesti ja -kestoisesti myös strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamien hankkeiden toimintaan.

Suomen Akatemia on päivittänyt ohjeistustaan COVID-19-pandemian vaikutuksista (tiedote 24.3.2021). Suomen Akatemian linjauksesta poiketen strateginen tutkimus on linjannut seuraavaa: Pidennystä voivat perustellusti hakea hankkeet, joiden rahoituskausi päättyy viimeistään 31.12.2022 (edellyttäen ettei hankkeelle ole, koronatilanteen takia, aiemmin myönnetty pidennystä).

STN kartoittaa parhaillaan hakukelpoisten hankkeiden pidennystarpeita ja päättää niiden perusteella toimintamallista, jolla pidennyksiä haetaan. Ohjelmatasoinen, eli kaikkia tietyn ohjelman konsortioita koskeva, rahoituskauden pidentäminen saattaa tulla kyseeseen, kun huomioidaan nykyisten poikkeusolosuhteiden vaikutukset etenkin STN-konsortioiden vuorovaikutustoiminnalle.

Tarvekartoituksen valmistuttua hakukelpoisille hankkeille tiedotetaan erikseen rahoituskauden pidentämisen käytännön ohjeistuksesta. 

Lisätietoja:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?