Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

SISU ottaa käyttöön kohtuusratkaisujen hyödyntämätöntä potentiaalia etsimällä keinoja ylikulutuksen vähentämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja resilienssin vahvistamiseen. Keskeisiä toimia ovat:

  • Vihreän siirtymän simuloiminen ekologisen makrotalousmallin avulla;
  • Haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuusorientaatioiden tutkiminen rekisteriaineistojen ja haastattelujen avulla;
  • Keinojen tunnistaminen kansalaisten luottamuksen ylläpitämiseksi instituutioita kohtaan vihreän siirtymän aikana, vertailuanalyysiä ja Delphi-työpajoja hyödyntäen;
  • Tulevaisuustietoisten kohtuuratkaisujen yhteisluominen uudenlaisissa tulevaisuusperintöverstaissa; ja
  • Yhteiskunnan osallistaminen keskusteluun kohtuusratkaisuista siirtymäareenojen avulla. SISU-projekti tarjoaa innovatiivisia näkökulmia kohtuusratkaisujen turvalliseen toteuttamiseen eri mittakaavoissa ja sektoreilla, auttaen saavuttamaan resilientimmän Suomen, joka kykenee ylläpitämään hyvinvointia planetaaristen rajojen puitteissa

Lisätietoja

  • Hankkeen verkkosivut
  • Konsortion johtaja: Professori Arto Salonen, Itä-Suomen yliopisto, etunimi.sukunimi@uef.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?