Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

SISU ottaa käyttöön kohtuusratkaisujen hyödyntämätöntä potentiaalia. Tavoitteena on, että vihreä murros ja hyvinvointivaltion peruslupaukset voivat toteutua myös olosuhteissa, joissa talous ei kasva. Toimiamme ovat:

  • Vihreän murroksen ja kohtuusratkaisujen simuloiminen ekologisen makrotalousmallin avulla.
  • Haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuusorientaatioiden tutkiminen rekisteriaineistojen ja haastattelujen avulla.
  • Keinojen tunnistaminen kansalaisten luottamuksen ylläpitämiseksi instituutioita kohtaan vihreän murroksen aikana vertailuanalyysiä ja Delphi-työpajoja hyödyntäen.
  • Tulevaisuustietoisten kohtuuratkaisujen yhteisluominen uudenlaisissa tulevaisuusperintöverstaissa.
  • Yhteiskunnan osallistaminen keskusteluun kohtuusratkaisuista siirtymäareenojen avulla.

SISU tarjoaa näkökulmia kohtuusratkaisujen turvalliseen toteuttamiseen eri mittakaavoissa ja eri sektoreilla, auttaen saavuttamaan resilientin Suomen, joka kykenee ylläpitämään hyvinvointia planetaaristen rajojen puitteissa.

Lisätietoja

  • Hankkeen verkkosivut
  • Konsortion johtaja: Professori Arto Salonen, Itä-Suomen yliopisto, etunimi.sukunimi@uef.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?