Uudet rajat kohti resilienttiä ja oikeudenmukaista yhteistä arktista tulevaisuutta (REBOUND)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

REBOUND-hankkeella vastataan ilmastonmuutoksesta, biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja niihin liittyvistä maankäytön muutoksista johtuviin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin. REBOUND esittää, että oikeudenmukaisen vihreän siirtymän onnistumiseen tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä "oikeudenmukaisuus" tarkoittaa eri toimijoiden näkökulmasta: miten riskit, hyödyt ja haitat jakautuvat ja miten ne huomioidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Poikkitieteellisesti ja yhteissuunnittelun keinoin voidaan paremmin vastata ilmaston- ja ympäristönmuutokseen ja niihin liittyviin maankäytön haasteisiin, ja siten edistää sosioekologista resilienssiä. Tämä REBOUNDin osallistava lähestymistapa ohjaa matkaa kohti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Tutkimuksen painopiste on Pohjois-Suomessa, jossa kansallisten ilmastotavoitteiden ja muuttuneen geopoliittisen tilanteen aiheuttama energiapoliittinen ja maankäytön muutos on jo aiheuttanut konflikteja paikallisella tasolla.

Lisätietoja

  • Konsortion johtaja: yliopistotutkija Tanja Joona, Lapin yliopisto, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?