Monilajisen murroksen mahdollistaminen kaupungeissa ja seutukunnissa (MUST)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

MUST luo uudenlaisen ihmisten ja toisten lajien tarpeita huomioivan lähestymistavan luontopohjaisten ratkaisujen kuten metsäalueiden ja puistojen suunnitteluun kaupungeissa ja seutukunnissa. Visiomme on, että viranomaisten, yritysmaailman ja kansalaisten on mahdollista elvyttää biodiversiteettiä oikeudenmukaisella ja joustavalla tavalla osana vihreää murrosta. Tutkimusalueita on Suomessa kolme ja vertailualueina ovat Indonesia ja Wales. Yhteiskunnallisina ratkaisuina tuotamme: i) moniaistisia oppimateriaaleja, jotka tukevat kykyä suojella luonnon monimuotoisuutta sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi; ii) arvottamisen menetelmiä, jotka pohjautuvat eri tieteenalojen yhdistämiseen ja mahdollistavat ihmisten ja toisten lajien hyvinvoinnin huomioimisen valtionhallinnon ja yritysten päätöstenteossa; iii) hallintorakenteita, jotka yhtenäistävät viranomaisten ja teollisuuden biodiversiteettistrategioita iv) yhteistyötahoille suunnatun toimintavalmiuksien vahvistamisen ohjelman.

Lisätietoja

  • Konsortion johtaja: Professori Christopher Raymond, Helsingin yliopisto, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?