Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD)

Tässä ohjelmassa etsitään ratkaisua siihen, miten edetään kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Ruokajärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu ihmisten, organisaatioiden, teknologioiden, ympäristön (maa, ilma ja vesi) ja muiden tuotantotekijöiden (infrastruktuurit, energia, lannoitteet ja torjunta-aineet jne.) sekä luonnon monimuotoisuuden välisistä monitasoisista yhteyksistä. Tulevaisuuden ruokajärjestelmän tulee olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, ei osa ongelmaa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen kannalta ruokajärjestelmä on avainasemassa. Maatalous on kaikkialla merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Maataloudella on myös merkittäviä vaikutuksia vesivarantoihin ja vesistöjen tilaan. Ilmastovaikutusten ohella tärkeitä osateemoja ovat myös muut ympäristövaikutukset sekä erilaisten muutostrendien ja muutostarpeiden vaikutukset tuottajiin, aluetalouteen ja maatalouspolitiikkaan sekä kuluttajiin, ruokakulttuuriin ja kulutustapoihin.

Elintarviketaloudella ja ruoan hinnalla on suuri vaikutus tulonjakoon, terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi maataloudella ja maatalouspolitiikalla on suuri aluetaloudellinen merkitys. Ruokailutavat- ja tottumukset ovat osa kulttuuria, jolla rakennetaan ja vahvistetaan yhteisöjä perheistä kansakuntiin. Kulutustavat muovaavat hyvinvointia ja terveyttä sekä vaikuttavat myös maankäyttöön, kasvihuonepäästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin. Ympäristön lisäksi ruokajärjestelmällä on siis myös suuri taloudellinen ja sosiaalinen merkitys.

Kestävän, terveellisen, turvallisen ja ilmastoneutraalin ruokajärjestelmän kehittäminen edellyttää tutkimusta esimerkiksi maatalouden tuotantopanosten tarjonnasta, maataloudesta ja vähittäiskaupasta ruokajärjestelmän osina, eri toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja markkinadynamiikasta sekä säätelystä ja julkisen vallan ohjausmahdollisuuksista. Lisäksi tutkimusta tarvitaan esimerkiksi ruoan tuotannon uusista tuotantotavoista, maaperän ja maan käytön muutoksista, ravinteiden virtaamista ja kierroista sekä ruokajärjestelmiin liittyvistä sosiaalisista kysymyksistä, kuten kulutustapojen muutoksista, ruokapulasta sekä tulotason ja niukkuuden vaikutuksista terveellisen ravitsemuksen toteutumiseen.

Vaikka yksittäisessä hankkeessa ei voida tutkia koko ruokajärjestelmää on tärkeää, että tutkimusta tehdään systeemisestä näkökulmasta. Ruokajärjestelmä on dynaaminen kokonaisuus, joka koostuu esimerkiksi sijoittamisesta, tuotannosta, pakkaamisesta, kaupasta, kuluttajista ja jätteen käsittelystä.

Hankkeet:

Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään (MULTA)

Konsortion johtaja: Jari Liski, Ilmatieteen laitos
Vuorovaikutusvastaava: Pieta Jarva, Baltic Sea Action Group 

Konsortion kokoonpano: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Zürichin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen Ympäristökeskus, Baltic Sea Action Group

Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä (Leg4Life)

Konsortion johtaja: Anne-Maria Pajari, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Marjukka Lamminen, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus 

Reilu ruokamurros: Eriarvoisuuksien tunnistaminen ja ratkaiseminen matkalla kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään (JUST-FOOD)

Konsortion johtaja: Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus
Vuorovaikutusvastaava: Marjatta Selänniemi, e2 Tutkimus

Konsortion kokoonpano: Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto, e2 Tutkimus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Bernin yliopisto

Lisätietoja:

  • ohjelmajohtaja: professori Juha Helenius, Helsingin yliopisto, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?