Reilu ruokamurros: Eriarvoisuuksien tunnistaminen ja ratkaiseminen matkalla kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään (JUST-FOOD)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

JUST-FOOD (reilu ruokamurros) tutkii, miten siirtymä kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään voidaan tehdä hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Hanke käsitteellistää ja operationalisoi reilun ruokamurroksen ja tuottaa päättäjille tietoa sekä reilun murroksen edellytyksistä että työkaluja ja tietoa sen edistämiseksi. Yhteistieteellinen hanke yhdistää oikeudenmukaisuuden teoriatutkimuksen ympäristö-, sosiaali-, talous- ja ravitsemustieteelliseen tutkimukseen. Olemassa oleva tutkimus kestävyysmurroksesta on keskittynyt murroksen edistämiseen, ei sen vaikutuksiin. Vaarana on, että ruokajärjestelmän kestävyysmurros ratkoo joitain ongelmia mutta luo samalla muita, kuten sosiaalista ja terveydellistä eriarvoisuutta ja ulkoistettuja ympäristövaikutuksia. JUST-FOOD tuo eettisen tarkastelun ruokajärjestelmä- ja transitiotutkimuksen etualalle ja osallistaa laajan joukon yhteiskunnan ja ruoka-alan toimijoita tiedon yhteistuotantoon sekä käytännön tapaustutkimuksiin.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?