Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Sähköisten palveluiden määrä kasvaa Suomessa ennennäkemättömällä vauhdilla. Uudet digitaaliset palvelut edellyttävät kulttuurista muutosta organisaatioilta, ammattilaisilta ja asiakkailta. DigiIN hanke keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatioon ja pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat kaikkien osallistumisen ja mukanaolon lisääntyvästi digitaalisessa yhteiskunnassa. Hanke on monitieteinen ja hyödyntää erityyppisiä tutkimusmenetelmiä, kuten haastatteluja, kyselyjä, tapaustutkimusta, palvelupilotteja ja etnografiaa. Hankkeessa on tarkoitus toimia tiiviissä yhteistyössä useiden palveluntuottajien, järjestöjen, alan verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa. Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi hankkeessa painotetaan käytännön ratkaisujen luomista vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista helpommin päättäjien ja asianosaisten käyttöön oikea-aikaisesti ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?