Blogibanneri

Ohjelmajohtajalta: Vuorovaikutus politiikantekijöiden kanssa – näkökulma maailmalta

16.12.2020

Politiikan ja tieteen välisiä yhteyksiä rakennetaan aktiivisesti eri puolilla maailmaa niin rahoitusinstrumenttien kautta kuin yksittäisissä yliopistoissa. Strategisen tutkimuksen hankkeille järjestetyssä webinaarissa kuultiin marraskuussa Cambridgen yliopiston Centre for Science and Policy -keskuksen johtajan Robert Doubledayn puheenvuoro.

Centre for Science and Policy on ollut toiminnassa noin yksitoista vuotta. Keskuksen päämäärä on kunnianhimoinen: sen tavoitteena on parantaa politiikanteon laatua rakentamalla linkkejä tutkijoiden ja politiikantekijöiden välille. Keskus perustettiin alun perin lahjoitusvaroin, mutta nykyisin se toimii saamiensa osallistumismaksujen turvin.

Doubleday kuvaa keskuksen tehtävää ”välittäjäksi”. Keskus ottaa kolme kertaa vuodessa Policy Fellowship -ohjelmaansa politiikantekijöitä, virkamiehiä ja päättäjiä, jotka haluavat tulla mukaan osallistumaan. Hakijoilla on esittää työhönsä liittyviä kysymyksiä, joihin he tulevat etsimään näkökulmia. Jokainen ohjelmaan valittu sitoutuu olemaan viisi päivää Cambridgessa, kun he aloittavat 2-vuotta kestävän kauden. Ohjelmassa on reilut seitsemänkymmentä aktiivista osallistujaa kerrallaan.

Keskus järjestää osallistujille henkilökohtaisia tapaamisia Cambridgen yliopiston tutkijoiden kanssa. Pyrkimyksenä on luoda luottamuksellinen ja vapaa ilmapiiri, jossa voidaan esittää kysymyksiä ja pohtia vastauksia puolin ja toisin luovasti ja vapautuneesti. Doubleday arvioi, että keskus on järjestänyt olemassaolonsa aikana yli kymmenentuhatta keskustelua politiikantekijän ja tutkijan välillä.

Keskus pyrkii rakentamaan yllättäviäkin yhteyksiä niin, että asioita voidaan tarkastella monista eri näkökulmista ja lähtökohdista. Tavoitteena on, että molemmat osapuolet voivat oppia toinen toisiltaan, uusia yhteyksiä syntyy ja että yhteydet voivat säilyä jatkossakin. Keskus ylläpitää näin alati kasvavaa verkostoa – nykyisellään yli 400 politiikantekijää ja reilut sata tutkijaa – järjestämällä erilaisia tapahtumia ja pitämällä yhteyttä politiikantekijöihin.

Yleensä politiikantekijät arvostavat aikaansa Cambridgessa, ja pitävät sitä innostavana ja voimaannuttavana. Keskus luo kohtaamisia ja keskustelun paikkoja, ohjelmaan osallistujat puolestaan tekevät synteesiin ja ajattelutyön saamistaan keskusteluista. Osallistujat arvostavat saamaansa aikaa ja tilaa, jolloin ei ole mitään tarvetta tehdä muuta kuin olla utelias, tulla ja oppia, Doubleday sanoo. Hän kuvaa keskusta juhlien järjestäjäksi, joka yrittää luoda oikeanlaisen ilmapiirin ja valita mielenkiintoisen joukon ihmisiä, jossa voi syntyä kiinnostavia yhteyksiä ja näkökulmia.

Vaikka keskus on toiminut vasta reilut kymmenen vuotta – mitättömän lyhyen ajan Cambridgen yliopiston kahdeksansataavuotiseen historiaan verrattuna – keskuksen toimintatapa sopii hyvin paikan henkeen. Cambridgessa on vallalla ajatus, että vapaus, aika ja tila ovat keskeisiä asioita uusien ideoiden syntymiselle. Pitkä ja menestyksekäs tieteenteon historia antaa varmuutta ja kenties myös malttia odottaa muutosta ja kehitystä.

Suomessa strategisen tutkimuksen hankkeissa ja ohjelmissa haetaan korkeatasoisen tutkimuksen avulla konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnan vaativiin haasteisiin. Ohjelmat ja hankkeet tekevät aktiivista sidosryhmätyötä ja vaikuttamista koko rahoituskauden ajan. Usein tutkijoilla on tällöin mielessä selkeitä vaikuttamistavoitteita ja päämääriä. Tutkimuksen vaikuttavuus voi kuitenkin olla myös paljon hitaampaa kuin hankkeiden elinaika ja lisäksi ennakoimatonta. Siksi Cambridgen esimerkki, jossa ruokitaan uteliaisuutta, sekä vapautta ja tilaa ajatella, sopii hyvin myös strategisen tutkimuksen tavoitteisiin. Emme ehkä aina tiedä koska ja missä vaikuttavuus tapahtuu, mutta antamalla sille mahdollisuuden ja rakentamalla puitteita, voimme tukea sitä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?