Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

RECIPE: Tartuntatautien ennaltaehkäisyn näkökulma mukaan kaupunkisuunnitteluun

21.1.2022

Tartuntatautien torjuntaa ei huomioida nykyisessä kaupunkisuunnittelussa, vaikka globaali kaupungistuminen jatkuu ja monet aiemmat ja viimeaikaiset pandemiat ovat saaneet alkunsa ja levinneet kaupungeissa. Vastustuskykyinen kaupunki – Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (Resistant Cities. Urban Planning as Means of Pandemic Prevention RECIPE) -hankkeessa tutkitaan kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tartuntatautien ennaltaehkäisyssä ja siten pandemioiden torjunnassa.

Suomen maankäyttö- ja rakentamislain mukaan terveys on yksi elinympäristön suunnittelun päätavoitteista, johon tulisi liittyä vuorovaikutteinen suunnittelu ja riittävä vaikutusten arviointi. Kuitenkin nykyiset terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmät ovat puutteellisia ja jättävät kokonaan huomiotta tartuntatautinäkökulman. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (SOTE) pandemioiden ehkäisyä ja ympäristöterveydenhuoltoa koskeva päätöksenteko jää kunnille, mutta muu terveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueiden järjestämäksi. Kuntien rooli kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä säilyy kuitenkin merkittävänä ja tämä laaja tehtävä vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä. Muutos antaa mahdollisuuden kehittää edelleen pandemioiden ehkäisyyn ja ympäristöterveyteen liittyviä suosituksia sekä tarkastella myös maamme kokonaisturvallissuustrategiaa kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

RECIPE on monitieteinen hanke, joka yhdistää ympäristön, ympäristöterveyden, liikuntalääketieteen, terveyshistorian, informaatiotutkimuksen, kansanterveyden ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta. Hankkeen tutkimus tuottaa uutta laajasti sovellettavissa olevaa tieteellistä tietoa ja syventää yhteiskunnallista ymmärrystä kaupunkimaisen, elinympäristön ja terveyden välisistä yhteyksistä, kehittää terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmiä sekä edistää poikkialaista keskustelua ja yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä.

Sitouttamalla ja osallistamalla kansalaisia, yrityksiä ja eri alojen asiantuntijoita ja päättäjiä pyrimme vaikuttamaan siihen, että kaupunkisuunnittelu huomioidaan osana kansallista ja paikallista kokonaisturvallisuusajattelua. Hankkeessa fasilitoidaan kaupunkisuunnittelun ja terveyssektorin kansallisten ja paikallisten toimijoiden monialaisen yhteistyötä ja pyritään ylittämään alojen välisiä siiloja. Lisäksi hankkeessa tuodaan tartuntatauteihin liittyvää tutkittua tietoa kaupunkisuunnittelun prosesseihin kehitettävän terveysvaikutusten arviointityökalun ja politiikkasuositusten avulla. Haluamme siten vaikuttaa tutkitun tiedon avulla siihen, että kaupunkisuunnittelun tuloksena syntyvät elinympäristöt tukevat yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvointia ja terveyttä.

RECIPE-hanke toteutetaan Oulun yliopiston eri tutkimusryhmien, Luonnonvarakeskuksen, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Filha ry:n yhteistyönä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?