Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

CO-CARBON: Tavoitteena hiiliviisas kaupunkivihreä

17.2.2021

Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa ja edistävät hulevesien hallintaa. Viherympäristöt myös lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia virkistäytymiseen sekä tukevat luonnon monimuotoisuutta.

Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (CO-CARBON) on strategisen neuvoston CLIMATE-ohjelmasta rahoitettu monialainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä sekä edistää saadun tiedon hyödyntämistä ilmastoviisaassa yhteiskunnassa. Tutkimusryhmään kuuluu ilmakehä-, maaperä- ja sosiaalitieteilijöitä sekä maisema-arkkitehteja. Uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kehitetään paitsi tieteellisen tutkimuksen keinoin myös vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. Laajan yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja edistää hiilensidontaa parantavien päätösten tekemistä.

Käytännössä tutkimustyö kytkeytyy erilaisiin tutkimuskohdealueisiin. Kohdealueet palvelevat tutkimuksen eri osa-alueita. Yksi esimerkki kohdealueesta on Kumpulan koulukasvitarha, jonka alueelle pystytettävän mittauskaluston avulla kerätään tietoa hiilensidontakyvystä sekä edistetään koululaisten tietämystä viheralueiden hiiliviisaudesta. Esimerkiksi Helsingin Kruunuvuorenrannassa ja Tampereen Hiedanrannan alueella puolestaan tutkitaan hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä tekijöitä. 

Hankkeen tutkimusteemoja ja kohdealueita esitellään touko-kesäkuun vaihteessa järjestettävän CO-CARBON-festivaalin aikana. Kahden viikon mittaisen tapahtumakokonaisuuden aikana toteutetaan esimerkiksi tutustumiskäyntejä mittaus- ja tutkimuskohteisiin sekä käytännön ratkaisuja ja toimintatapoja esitteleviä tilaisuuksia yhteistyökumppanien kanssa. Suunnitteilla on myös erilaisia työpajoja, joihin kutsutaan muun muassa kaupunkiympäristön suunnittelijoita työskentelemään hankkeen tutkijoiden kanssa. Asukkaita ja koululaisia varten järjestetään opastettuja kierroksia sekä kävelykyselyitä tutkimuskohteissa ja niiden ympäristöissä. Festivaaliviikkojen ohjelmaa muotoillaan parhaillaan ja hankkeelle juuri avatuille nettisivuille lisätään tietoa festivaalista lähiviikkojen aikana.

CO-CARBON-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?