ValueBioMat: Hyvä, paha muovi...

17.4.2020

Muovien kiertotalouden kehittäminen ja uudet materiaaliratkaisut voivat tarjota uusia ympäristöystävällisiä ja tehokkaita ratkaisuja pakkaamiseen.

Luemme säännöllisesti uutisia muovijätteestä valtamerissä, mikromuoveista ravintoketjuissa ja jopa muovien vaikutuksista ilmaston lämpenemiseen. Nämä ovat asioita, jotka kiinnostavat entistä enemmän suurta yleisöä, siis muovimateriaalien käyttäjiä. Tämä on johtanut kampanjoihin muovivapaista ratkaisuista ja vaihtoehtoisia tuotteita markkinoidaan aktiivisesti. Tietoisuuden lisääntyminen on hyvästä! Mutta kuluttajia saatetaan johtaa harhaan muovien todellisista ympäristövaikutuksista verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Sana "muovi" mielletään negatiiviseksi, ja yritykset markkinoivat uusia vaihtoehtoisia ratkaisujaan muovittomiksi, vaikka ne ovat edelleen määritelmän mukaan muovia.

Siksi tarvitaan luotettavaa tieteellistä tietoa ja tieteeseen perustuvia uusia ratkaisuja materiaalituotannon ja käytön kysymysten ratkaisuiksi.  Muovin tekee ainutlaatuiseksi sen keveys yhdistettynä muihin muokattavissa oleviin ominaisuuksiin, siksi esimerkiksi ruoan pakkaamisessa muovi on useimmiten vaihtoehtoisia ratkaisuja huomattavasti ympäristöystävällisempi ja kustannustehokkaampi.

ValueBioMat-hankkeessa tutkimme uusia ratkaisuja materiaalituotannon ja muovien kiertotalouden kehittämiseksi. Muovihaasteen ratkaisemiseksi tarvitsemme mm. uusiutuvia, kierrätettäviä ja kenties biohajoavia polymeerejä, digitaalisen teknologian mahdollistamaa hajautettua tuotantoa, kiertotalouteen pohjautuvia uusia liiketoimintamalleja, jotka huomioivat elinkaaren kokonaisuutena ja tukevat sivuvirtojen hyödyntämistä sekä regulaatio-ohjausta toimivan kierrätyksen toteuttamiseksi. Sidosryhmätoimijoiden kanssa pyrimme ymmärtämään vaihtoehtoisia kehityspolkuja hyödyntäen systeemidynaamista mallinnusta.

Tieteeseen ja faktoihin perustuvalla päätöksenteolla on suuri merkitys kiertotalouteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Euroopan akatemian tiedekunta Science Advisory Council (EASAC), julkaisi äskettäin raportin muovipakkausten kiertotaloudesta "Packaging plastics in the circular economy", jonka kirjoittamiseen myös ValueBioMat projektin vetäjä professori Jukka Seppälä osallistui. Eurooppalainen muovisopimus muodostaa merkittävän verkoston, jonka päämääränä on "asettaa kunnianhimoisia yhteisiä tavoitteita ja edistää yhteistyötä, innovointia ja yhdenmukaistamista Euroopan tasolla, jotta mahdollistetaan muovien kierrätettävyys Euroopassa."

Bio-öljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen (ValueBioMat) -hanke tarjoaa konseptin muuttavan ratkaisun, joka perustuu laajasti tuotettaviin bio-pohjaisiin kasviöljypohjaisiin raaka-aineisiin perustuviin materiaaleihin. Arvoketju perustuu myöskin kehitettyjen polymeerien työstöön hyödyntäen digitaalista valmistustekniikkaa eli ainetta lisäävää valmistusta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?