Bio-öljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen (ValueBioMat)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Yksi suurista globaaleista haasteista on materiaalien valmistuksen muuttaminen petrokemiaan perustuvista polymeereistä ja muoveista kestävän kehityksen mukaisiksi, uusiutuviin raaka-aineisiin perustuviksi ja hiiltä sitoviksi materiaaleiksi. ValueBioMat-projekti tarjoaa konseptin muuttavan ratkaisun, joka perustuu laajasti tuotettaviin bio-pohjaisiin kasviöljupohjaisiin raaka-aineisiin perustuviin materiaaleihin. Arvoketju perustuu myöskin kehitettyjen polymeerien työstöön hyödyntäen digitaalista valmistustekniikkaa eli ainetta lisäävää valmistusta. Projektissa ovat keskeisessä osassa myöskin arvoketjun elinkaaritarkastelut, kestävää kehitystä suosivat arvoketjut, oikeudellisen viitekehyksen tarkastelut ja uusien liiketoimintamallien tutkimus. ValueBioMat-projekti on nimenomaan Suomessa luonnollisessa viitekehyksessään, ottaen huomioon tarvittavien tieteenalojen korkea taso ja tutkimusperinne sekä se, että maassamme on laajamittaista jalostettujen bio-öljyjen jalostuksen osaamista.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?