CloseLoop: Tutkimuksesta vauhtia teollisen toiminnan kehittämiseen

17.4.2020

Metallien kiertotalouteen keskittynyt strategisen tutkimuksen hanke on päättynyt, mutta akkumetalleihin, -kemikaaleihin ja -kierrätykseen keskittyvä tutkimus ja teollinen toiminta sai vauhtia hankkeesta. Teollinen toiminta on hyvässä vauhdissa, ja Suomi eurooppalainen edelläkävijä.

Korkean jalostusarvon materiaalit suljetussa raaka-ainekierrossa (CloseLoop) -hankkeessa (2016-2019) havaittiin akkujen kasvava merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä, EU:n kasvavat panostukset akkuteknologiaan ja se, että Suomessa tuotetaan litium-akkujen kannalta kriittisiä metalleja kuten kobolttia ja nikkeliä.

Tämän seurauksena CloseLoop-projektin ensimmäisessä politiikkasuosituksessa tammikuussa 2018 ehdotettiin kansallisen akkumateriaalistrategian laatimista, missä noudatettaisiin kiertotalouden periaatteita. Politiikkasuositus otettiin hyvin vastaan sekä työ- ja elinkeinoministeriössä että Metallinjalostajat ry:ssä. Business Finland käynnisti alkuvuodesta 2018 Batteries from Finland projektin, jonka tavoitteena oli luoda Suomeen teollinen ekosysteemi akkujen sekä niiden materiaalien ja sovellusten ympärille.

CloseLoop-tutkijat saivat tehtäväkseen koota akkumetalleihin, -kemikaaleihin ja -kierrätykseen keskittyvän projektikokonaisuuden. Näin syntyi Aalto-yliopiston koordinoima ”Finland based circular ecosystem of battery metals” -hanke (BATCircle, 2019-2020), johon osallistuu 23 yritystä, 2 kaupunkia, 2 tutkimuslaitosta sekä 4 yliopistoa ja jonka kokonaisbudjetti on 22 M€. Lisäksi Suomi kutsuttiin koordinoimaan akkukierrätystutkimusta EU energiatutkimusohjelman (SET Plan) ja vuonna 2019 perustetun teknologia- ja innovaatioplatformin Batteries Europe puitteissa. Tavoitteena on laatia EU:lle akkuraaka-aineiden ja niiden kierrätyksen tutkimus- ja kehitysstrategia seuraavan puiteohjelman (Horizon Europe 2021-2027) ajaksi.

BATCircle-projektin aikana Suomen malminjalostus Oy:n (FMG) strategiaan on kirjattu kansallisen akkuklusterin kehitys. FMG:n tytäryhtiö Terrafame Oy on päättänyt investoida koboltin- ja nikkelin jatkojalostukseen akkukemikaaleiksi Sotkamon kaivoksellaan. Lisäksi kansainväliset suuryritykset BASF ja Umicore ovat investoineet akkumateriaalituotantoon Harjavallassa ja Kokkolassa. Fortum Waste Solutions panostaa akkujen kierrätykseen teollisessa mittakaavassa ja on ostanut Crisoltec Oy:n, jolla on tähän tarvittavaa hydrometallurgian erityisosaamista. Nornickel, BASF ja Fortum julkistivat vastikään aiesopimuksen akkujen kierrätykseen ja uusien akkumateriaalien tuotantoon liittyvästä teollisesta yhteistyöstä Harjavallan suurteollisuuspuistosta. Tämä on hyvä esimerkki suomalaisten materiaaliyritysten integroitumisesta eurooppalaisiin arvoketjuihin.

Kirjoittaja:

Pertti Kauranen, CloseLoop-hankkeen projektimanageri, projektipäällikkö, Aalto-yliopisto

Korkean jalostusarvon materiaalit suljetussa raaka-ainekierrossa (CloseLoop) -hanke tutki vuosina 2016-2019 ratkaisukeskeisesti suljettujen materiaalikiertojen teknologioita, kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja ja kuluttajien toimintaa muuttuvassa kiertotaloudessa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?