Ehdota uutta strategisen tutkimuksen ohjelmateemaa

21.10.2020

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) avaa lokakuussa kaikille avoimen verkkokyselyn, jolla kerätään ja kehitetään ehdotuksia seuraaviksi strategisen tutkimuksen teemoiksi. Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä, ratkaisukeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. STN:n tutkimusohjelmat rakentuvat teemojen ympärille.

Teemakysely on avoinna 21.10.–12.11.2020. Kysely käynnistää vuonna 2022 alkavien STN-tutkimusohjelmien valmistelun.

Millainen on hyvä teema?

STN:n tavoitteena on tunnistaa teemoja, jotka

  • ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita
  • edellyttävät uuden tiedon hankinnassa monitieteistä tutkimusta
  • ovat horisontaalisia ja koskettavat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita
  • ovat keskenään riittävän erilaisia (myös suhteessa aiempiin teemoihin).
  • Lisäksi tavoitellaan uusien, ennakoivien osaamis- ja tutkimusyhdistelmien kehittämistä sekä pitkäjänteisyyttä, joka kantaa kuuden vuoden ohjelmakauden ajan.

Vastaajien toivotaan miettivän teemaehdotuksia laajalla perspektiivillä keskittyen merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Teemakyselyssä ei haeta yksittäisiä tutkimusaiheita vaan monitieteisiä kokonaisuuksia, jotka täyttävät hyvän teeman tunnusmerkit.

Strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja Päivi Tikka painottaa, että teemavalmistelu on olemukseltaan ennakointityötä: ”Teema-aihioita ehdotettaessa on hyvä identifioida pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia yhteiskunnallisia tietotarpeita välitöntä ratkaisua vaativien kysymysten sijaan. Kannattaa myös ottaa huomioon, millaisiin teemoihin ja kysymyksiin pureutuvaa tutkimusta on jo rahoitettu kuuden edellisen teemavalmistelukierroksen pohjalta rakennetuissa STN-ohjelmissa.” 

Jätä ehdotuksesi 12.11. mennessä ja osallistu keskusteluun Viima-alustalla

Viima-kyselyalusta mahdollistaa omien ehdotusten jättämisen lisäksi myös muiden ehdotusten kommentoinnin ja niistä keskustelun. Parhaimmillaan keskustelun toivotaan johtavan monialaisiin ja monitieteellisiin ehdotuksiin, jotka yhdistävät ennakkoluulottomasti uusia osaamis- ja tutkimusyhdistelmiä sekä vuorovaikutteisuutta.

Valtioneuvoston aiempina vuosina päättämät teemat ovat myös mukana kyselyalustalla (merkittynä eri taustavärillä kuin uudet ehdotukset). Aiemmat teemat antavat osviittaa yhteiskunnallisten haasteiden tavoitellusta kokoluokasta ja kertovat, millaisia aiheita strategisen tutkimuksen ohjelmissa jo tutkitaan.

Kyselyyn osallistuminen edellyttää joko omien Viima-tunnusten luomista tai kirjautumista esimerkiksi LinkedIn- tai Google-tunnuksilla.

Teemakysely

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi  

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?