Strategisen tutkimuksen teemaluonnokset esiteltävinä — ilmoittaudu mukaan julkiseen kuulemistilaisuuteen

14.5.2024

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) esittelee maanantaina 20.5. klo 13.00–14.15 luonnokset seuraavien tutkimusohjelmiensa teemoiksi. Tänä vuonna neuvosto on valmistellut kahta teemaa, joiden aiheina ovat Talous ja hyvinvointi strategisen kilpailun aikakaudella sekä Osaaminen, työvoiman riittävyys ja maahanmuutto tulevaisuuden Suomessa. Vuoden 2025 strategisen tutkimuksen ohjelmien läpileikkaavaksi painopisteeksi on valmisteltu tekoälyä.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa korkeatasoista tutkimusta, jonka avulla ratkotaan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Strategisen tutkimuksen rahoitus on ohjelmamuotoista ja temaattista. STN:n erityisenä tehtävänä on valmistella vuosittain valtioneuvostolle aloite seuraavien tutkimusohjelmien teemoiksi. Nyt valmistellaan teemoja vuonna 2025 käynnistyville kuusivuotisille strategisen tutkimuksen ohjelmille.

Ilmoittaudu mukaan teemakuulemiseen

Teemaluonnokset esitellään maanantaina 20.5. klo 13 julkisessa kuulemisessa, jossa osallistujilla on mahdollisuus kommentoida luonnoksia vielä ennen kuin STN viimeistelee teema-aloitteen ja luovuttaa sen valtioneuvostolle.

Verkon välityksellä järjestettävässä tilaisuudessa tiedeyhteisön jäsenet, tutkimustiedon käyttäjät sekä muut teemoista kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä ja huomioita teemaluonnoksista neuvoston edustajille. Tilaisuuteen voi ilmoittautua perjantaihin 17.5. saakka tapahtumasivun kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta osallistumisohjeineen julkaistaan strategisen tutkimuksen verkkosivuilla ennen tilaisuutta sekä lähetetään jo ilmoittautuneille osallistujille. 

Avoin vuorovaikutus ja sidosryhmien palaute arvokkaita

Teema-aloitteen valmistelussa on oleellista tunnistaa ajankohtaiset yhteiskunnalliset haasteet, jotka ovat mittakaavaltaan merkittäviä ja laadultaan sellaisia, että niiden ratkaiseminen edellyttää monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimusotetta. Kuusivuotisten tutkimusohjelmien pitkä kesto vaatii teemoilta myös kaukokatseisuutta.

Neuvoston teemavalmistelua tukee monivaiheinen vuorovaikutteinen prosessi, jonka myötä teemojen työstöön saadaan laajalti mukaan erilaisia näkökulmia niin eri tieteenaloilta kuin yhteiskunnan osa-alueilta. Avoin vuorovaikutus ja sidosryhmiltä saatava palaute ovat arvokas osa teemavalmistelua. Sekä tieteen ajankohtaisia kysymyksiä että suomalaista yhteiskuntaa tuntevat sidosryhmät tukevat neuvostoa valmistelun eri vaiheissa ja auttavat neuvostoa tunnistamaan oleellisia tutkimustarpeita. Neuvosto hyödyntää valmistelutyössään myös ajankohtaisimpia ennakointikatsauksia.

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) teemavalmistelu -kaaviokuva: Avoin ideointi ja ennakointi: Merkittävien ajankohtaisten yhteiskunnallisten haasteiden tunnistaminen (nuoli) Teemojen yhteiskehittäminen: STN valikoi joukon lupaavia teema-aihioita edelleen kehitettäväksi (nuoli) STN:n teematyöstö ja julkinen teemakuuleminen: STN valitsee teemoiksi työstettävät aihiot ja esittelee niistä laaditut teemaluonnokset julkisessa kuulemisessa (nuoli) Teema-aloite valtioneuvostolle: STN luovuttaa teema-aloitteen valtioneuvostolle, joka päättää seuraavista teemoista.

Neuvosto toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi kuulemistilaisuuteen kommentoimaan teemaluonnoksia.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?