Strategisen tutkimuksen ohjelmahaun toiseen vaiheeseen valittiin 35 konsortiota

9.3.2021

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 8.3.2021 kutsua 35 konsortiota varsinaiseen hakuun. Kutsun kaksivaiheisten STN:n ohjelmahakujen toiseen vaiheeseen sai noin 40 prosenttia aiehakuun jätetyistä hakemuksista. Valintapäätösten perusteena olivat hankkeiden sopivuus ohjelman teemaan ja tavoitteisiin sekä hankkeiden yhteiskunnallinen merkitys, vaikuttavuus ja tieteellinen laatu.

STN:n ohjelmahaussa oli haettavana kolme uutta ohjelmaa, joihin saatiin yhteensä 89 aiehakemusta. Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY) -ohjelmaan tuli 25 hakemusta, joista varsinaiseen hakuun kutsun saa 12 konsortiota. Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet (BIOD) -ohjelmaan saapui 28 hakemusta, joista 12 konsortiota kutsutaan toiseen vaiheeseen. Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -ohjelmaan tuli 36 hakemusta, joista varsinaiseen hakuun kutsun saa 11 konsortiota.

Kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden muodostamat arviointipaneelit arvioivat hankkeiden sopivuutta ohjelmaan ja niiden tieteellistä tasoa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Jokaiselle ohjelmalle oli oma arviointipaneeli. Hakemuksia arvioinneilla asiantuntijoilla on monipuolinen kokemus sekä tieteestä ja tutkimuksesta että tieteellisen tiedon hyödyntämisestä. Paneelit laativat kullekin hakemukselle kirjallisen lausunnon, jonka kaikki hakijat ovat saaneet.

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Kimmo Nuotio kertoo, että tänäkin vuonna neuvosto oli hankalien valintojen edessä päättäessään toiseen vaiheeseen etenevistä hakemuksista. ”Pyrimme valitsemaan monipuolisesti ohjelman teemaan sopivimpia ja lupaavimpia konsortioita parhaiden hakemusten joukosta. Toiseen vaiheeseen hankkeita valittaessa huomioimme myös käytettävissä olevan rahoituksen määrän. Uskon, että saamme aikanaan valita rahoitettavat todella korkeatasoisten hakemusten joukosta.”    

Jokaisen ohjelman varsinaiseen hakuun saapuneet hakemukset arvioidaan kahdessa eri paneelissa, joista toinen keskittyy hakemusten tieteelliseen laatuun ja toinen niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää ohjelmiin otettavista hankkeista syyskuussa.

Jatkoon valitut hakemukset ovat tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja

Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY)

  • tiedeasiantuntija Samuli Hurri, p. 029 533 5100
  • johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, p. 029 533 5064

Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet (BIOD)

  • tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067

Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS)  

  • johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 533 5020
  • johtava tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123

Strategisesta tutkimuksesta yleisesti

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039

 

 

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?