Taidot työhön -valmennus innostaa kouluttautumaan

23.9.2019

Jatkuvan oppimisen idea on tuttu, mutta palvelujärjestelmät ja sosiaalinen normisto työuran eri vaiheista rakentuvat edelleen vanhan ikäeriytyneen mallin mukaisesti: Nuorena opiskellaan, sitten ollaan töissä ja eläkeiässä alkaa toden teolla vapaa-aika.

Taidot työhön -hankkeessa on pyritty vahvistamaan ikäeriytyneen mallin sijaan ikäintegroitua ajattelua tutkimustiedon pohjalta: Työn murroksen vuoksi tarvitsemme rakenteita ja toimia, jotka tukevat työn, vapaa-ajan ja osaamisen kehittämisen toteuttamista koko työuran ajan.

Osaamiseen ja pitkiin työuriin kannattaa kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevästi. Uran puolivälissä, siinä 40–50 vuoden paikkeilla, on vielä aikaa vaihtaa uraa tai suuntautua uudelleen ja vahvistaa omaa työmarkkina-asemaa osaamista kehittämällä. Tämä palvelee myös työuran seniorivaihetta, jos työtehtävissä pääsee toteuttamaan itseään ja työn sisältö on mielekästä.

Kehitimme Taidot työhön -hankkeessa ryhmämenetelmän ja toimintamallin osaamisen kehittämisen ja työllistymiskyvyn vahvistamiseksi keskiuralla. Ryhmäintervention tavoitteena oli vahvistaa valmistautuneisuutta oman osaamisen kehittämiseen keski-ikäisillä. Tutkimuksessa selvitettiin intervention välittömän vaikutuksen lisäksi, voidaanko ryhmämuotoisella, standardoidulla, oppilaitoksessa toteutetulla uravalmennuksella lisätä työntekijöiden valmiuksia oman osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen työuran loppupuoliskolla työllistymiskyvyn parantamiseksi.

Valmennus vahvisti osallistujien valmistautuneisuutta oman osaamisen kehittämiseen työuran keskivaiheilla. Tulokset osoittivat, että koeryhmään kuuluneet osallistuivat todennäköisemmin korkeakoulutukseen seurannan 12 kuukauden aikana kuin verrokit ja tämä ero oli kahdeksan prosenttiyksikköä eli lähes kaksinkertainen. Tutkimuksen mukaan oman osaamisen kehittämiseen voidaan aktivoida kustannustehokkaasti melko lyhyellä ryhmävalmennuksella. Tällaisesta valmennuksesta hyötyvät erityisesti heikon työkyvyn työntekijät, jotka eivät usein itse hakeudu päivittämään osaamistaan.

Taidot työhön -valmennuksen tutkimusjoukko koostui tradenomeista ja insinööreistä. Jatkossa pitäisi selvittää, hyötyisivätkö toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet tutkimuksen valmennusmallista vielä enemmän kuin korkeammin koulutetut. Lisäksi tutkimusta mallin toimivuudesta voisi kohdistaa valikoituihin toimialoihin tai ammattiryhmiin, jotka ovat muuttumassa työelämän murroksessa. Muutosaloja ovat esimerkiksi kauppa-, finanssi- ja vakuutusala.

Jatkuvan oppimisen toteutumiseksi urasuunnittelun pitäisi perustua aiempaa enemmän koko työuraan. Ennakoiva toiminta huomioi yksilöllisten elämänvaiheiden lisäksi työkykyä ylläpitävät voimavarat eli terveyden, osaamisen ja motivaation sekä työympäristön ja perhe-elämän.

Lue lisää Taidot työhön -interventiotutkimuksesta täältä.

Salla Toppinen-Tanner
Ohjelmapäällikkö
Työterveyslaitos

Taidot työhön -hankkeen verkkosivut
Taidot työhön -hanke strategisen tutkimuksen verkkosivuilla

 


Mitä pitää osata tulevaisuuden töissä?

Taidot työhön -hankkeen päätösseminaarin esitykset tarkastelevat hankkeen tuloksia sekä osaamisen kehittymisen ja kehittämisen että osaamisen kysynnän näkökulmista.

Katso seminaariesitykset täällä.

Päätösseminaari järjestettiin Taloustutkijoiden kesäseminaarin yhteydessä 11.6.2019 Jyväskylässä.

  

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?