SWiPEn päätösseminaarissa pohdittiin kansainvälisen tutkijajoukon kanssa työtä alustatalouden ja virtuaalimaailman keskellä

23.9.2019

 

Kuka meistä tekee todellista työtä alustatalouden ja virtuaalimaailman keskellä?

SWiPE-tutkimuskonsortio piti tutkimustyönsä STN-rahoituskauden päätteeksi seminaarin osana järjestämäänsä WORK2019 konferenssia 16.8.2019. Suuri osa WORK2019 konferenssin pääpuhujista tarkasteli työelämää ja uutta taloutta, jonka tutkimus on kasvamassa ja vaatii tutkijoilta monipuolista ja monitieteistä otetta.  Löydät tämän jutun lopusta linkin konferenssin esitelmien tiivistelmään ja lisää tietoa löydät myös WORK2019 -verkkosivulta.

Mitä teimme rahoitetun kolmen vuoden aikana, viime viikkoisen konferenssin ja päätösseminaarin lisäksi?  SWiPE:n 30 aktiivista tutkijaa ja yli 20 kansainvälistä vierailevaa tutkijaa ovat kolmessa vuodessa julkaisseet yli 140 tieteellistä julkaisua, kirjoittaneet ja toimittaneet 4 kirjaa, pitäneet yli 350 asiantuntija-esitelmää ja haastattelua, järjestäneet 50 sidosryhmäseminaaria, 6 valiokunta-alustusta ja 6 eduskuntaryhmätapaamista. Monien muiden töiden lisäksi tutkijat ovat venyneet myös sidosryhmä- ja vuorovaikutustyöhön koska se on tärkeä osa tutkimusta. Meihin voi aina ottaa yhteyttä lisätietoja varten, sillä tutkimuksemme ei lakkaa, vaikka STN:n kolmivuotinen tutkimusrahoitus loppuu elokuun lopussa. Jatkorahoituksen hakeminen on osa omaa työtäni koska aihepiirin tärkeys suorastaan vaatii lisää tutkimusta!

Mutta palataan viime viikkoiseen konferenssiimme ja seminaariimme: tutkimusyhteistyötä SWiPEn kanssa tekevä Kalifornian yliopiston professori Martin Kenney pohti alustayritysten valtaa ja vallan kasautumista globaaleille alustatalousyrityksille.  Konferenssissa myös mm. professori Vili Lehdonvirta kertoi OII Oxfordin tutkimuksista, professori Allison Pugh digitaalisesta palvelujärjestelmästä USA:ssa, professori Valerio de Stefano tekoälyn työlainsäädännöllisistä haasteista, sekä Ilana Gershon siitä, muuttaako brändäys kaikki työntekijät yrittäjiksi.  Lisäksi keskustelimme SWiPEn kolmen osahankkeen johtajien kanssa paneelissa digitaalisesta työstä ja alustataloudesta. SWiPE-konsortion johtajana avasin keskustelun kertomalla alustatyön tutkimuksen tärkeydestä. SWiPE-tutkimuskonsortion näkökulma aiheeseen on globaali vaikka tarkastelut ja vertailut ovatkin maakohtaisia. On tärkeää tunnistaa kansallisen lainsäädännön ja kansallisten olosuhteiden merkitys talouden kehityksessä. Mielestämme seuraavat kolme seikkaa on myös tärkeä muistaa alustataloudesta: alustatalous on digitalisaation yksi tärkeä muoto ja tullut jäädäkseen; alustatalous muuttuu ja hakee muotoaan, ja kolmanneksi, alustatalous ei tarkoita ainoastaan Uberia tai AirBnB:tä, vaan se tarkoittaa myös Inteliä ja Ikeaa. 

Konsortiomme tutkijat ovat tutkineet kolmen vuoden aikana mm. sitä, kuka Suomessa työskentelee alustoilla, millainen kiinnostus alustoja kohtaan on korkeasti koulutettujen keskuudessa, ja miten alustat vaikuttavat työhön ja sen jakautumiseen laajemmin ja tulevaisuudessa. Paneelissa keskusteltiin SWiPE:n tutkimuksen ympärille rakentuvasta Routledgen kustantamasta kirjasta Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Kirjan ovat toimittaneet Seppo Poutanen, Anne Kovalainen ja Petri Rouvinen. Kirja julkaistaan 2019/2020. Kirjan toimittajan, dosentti, erikoistutkija Seppo Poutasen mukaan kirjan artikkelit avaavat uuden digitaalisen alustatalouden ilmiöitä tuoreista monitieteellisistä näkökulmista. Keskiössä ovat erityisesti työn muutokset alustataloudessa, digitaalisuuden yhteiskuntaa muuttavat tekijät sekä työntekijöiltä vaadittavat uudet taidot ja kyvyt. Lisäksi tutkijat pohtivat eri artikkeleissa mm. maahanmuuttajien erityistarpeita suhteessa digitalisoituviin palveluihin, julkisen sektorin töiden automaatiota ja työn tehostamista robotisaation myötä, sekä työterveyden ja työturvallisuuden alustatalouteen liittyviä kysymyksiä.

Avance-asianajotoimiston ekonomisti Petri Rouvinen esitteli seminaarissa alustojen luokittelua. Hänen mukaansa alustat vaikuttavat työhön jo merkittävästi, vaikka digitaaliset työmarkkinat ovatkin vielä pienet. Dosentti, johtava tutkija Laura Seppänen Työterveyslaitokselta puolestaan toi keskusteluun digitaalisen työn ihmiskeskeisyyden. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työntekijöiden mahdollisuus proaktiivisuuteen ehkäisee digityön terveydellisiä haittoja.

Lue Martin Kenneyn puheenvuorosta ja paneelikeskustelun sisällöistä tarkemmin edellisestä WORK2019-konferenssin päivittäisiä kohokohtia koskevasta blogikirjoituksestamme.

SWiPE järjesti lisäksi SWiPE-hankkeen sidosryhmille suunnatun suomenkielisen työelämäseminaarin, jossa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen puhui aiheesta Työn imu ja eurooppalaisen työelämän haasteet. Hakanen totesi, että uusissa tutkimuksissa työn imun on todettu edistävän terveyttä ja yrityksen taloudellista menestystä. Kommenttipuheenvuorot pitivät johtava asiantuntija Anu Tuovinen Akavasta ja johtaja Katarina Murto STTK:sta.

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella – SWiPE -hankkeemme kiittää lämpimästi Strategista tutkimusneuvostoa kolmivuotisesta rahoituksesta ja lukuisten sidosryhmätahojen kannustamana toivoo voivansa jatkaa tutkimusta tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Löydät juuri nyt ajankohtaisia tietoja verkkosivultamme: www.smartworkresearch.fi – ja muistathan että hankejohtajien yhteystiedot ovat käytettävissäsi Akatemian hankkeen päätyttyäkin!

Anne Kovalainen, SWiPE-konsortion johtaja
anne.kovalainen(at)utu.fi

osahankkeiden vetäjien puolesta

Seppo Poutanen, SWiPE UTU-osahankkeen johtaja
seppo.poutanen(at)utu.fi

Petri Rouvinen, SWiPE ETLA-osahankkeen johtaja
petri.rouvinen(at)avance.com

Laura Seppänen, SWiPE TTL-osahankkeen johtaja
laura.seppanen(at)ttl.fi

SWiPE-hanke strategisen tutkimuksen verkkosivuilla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?