Strateginen tutkimus ja tulevaisuusvaliokunta aloittivat dialogisen kuulemisen ajan eduskunnassa

18.12.2019

Strateginen tutkimus oli eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kuultavana keskiviikkona 11.12.2019 Pikkuparlamentissa. Julkisessa kuulemistilaisuudessa keskusteltiin erityisesti Suomen energiatehokkuudesta, tekoälyn hyödyntämisestä, suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta sekä kansalaisten osallistumisesta demokraattiseen päätöksentekoon.

Kuulemistilaisuuden tarkempaan ohjelmaan voi tutustua tapahtumasivulla. Tältä sivulta löytyy myös linkki tilaisuudesta tehtyyn tallenteeseen. Tallenteen voi katsoa myös suoraan eduskunnan verkkosivuilta tästä linkistä.

Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius korosti avauspuheenvuorossaan, että tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa suomalaiseen yhteiskuntaan merkittävästi vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä sekä kehittää demokratiaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Strateginen tutkimus on tässä työssä luonteva yhteistyökumppani, joka tutkimusrahoituksen keinoin tavoittelee pikälti samoja päämääriä. Varapuheenjohtaja Petelius kuvasi tulevaisuusvaliokuntaa rohkeaksi edelläkävijäksi eduskunnan toimintatapojen kehittämisessä. Siksi tulevaisuusvaliokunnan oli helppo lähteä valmistelemaan uudenlaista dialogisempaa kuulemisen konseptia strategisen tutkimuksen kanssa. Peteliuksen mukaan strategisen tutkimuksen valmistelema porinaosio ”Kysy tutkijalta ja keskustele tulevaisuudesta”  tarjosi mahdollisuuden tutkijoille ja päättäjille sekä muille osallistujille kohdata ilman sen suurempia muodollisuuksia ”silmästä silmään, ihminen ihmiselle”.

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) 1. varapuheenjohtaja Christina Salmivalli toi kuulemiseen STN:n tervehdyksen. Salmivalli johdatti osallistujat uudenlaisen kuulemisen tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tavoitteena oli vahvistaa dialogista vuorovaikutusta perinteisen kuulemiseen keskittyvän toimintatavan sijaan, jotta yhteinen ymmärrys Suomen kannalta keskeisistä tulevaisuuden haasteista lisääntyy. Dialogisemman kuulemistavan kokeilu on osa menetelmiä, joiden avulla strateginen tutkimus kehittää tiedon tuottajien ja hyödyntäjien yhteistyötä.

Kuulemisen ensimmäisessä osiossa strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajat Heli Koski, Olli Kangas, Mikael Hildén ja Kaisa Korhonen-Kurki pohjustivat Suomen tulevaisuusskenaarioita vastaten kysymykseen ”Mitä pitäisi tehdä nyt, jotta Suomessa olisi hyvä elää vuonna 2030”. Skenaarioissa hahmoteltiin laajempaa kuvaa Suomen kohtaamista yhteiskunnallisista haasteista kuin mitä yksittäisten hankkeiden kuulemisesta voitaisiin muodostaa. Ohjelmajohtajien tulevaisuusskenaariot perustuivat heidän johtamiensa strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkimustuloksiin. Ohjelmajohtajien alustuksia havainnollistivat kuvakiteyttäjä Salla Lehtipuun kuvitukset alustusten keskeisimmistä viesteistä.

Ohjelmajohtajien esittämien skenaarioiden jälkeen tulevaisuusvaliokunnan jäsenet nostivat keskusteluun mm. automatiikan käytön mahdollisuudet hoivatyössä sekä Suomen kestävän ruoantuotannon ja sitä koskevan tutkimuksen tilanteen. Keskustelua käytiin myös varhaiskasvatuksen merkityksestä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.

Kuulemistilaisuuden toisessa Kysy tutkijalta -osiossa kansanedustajat ja muut osallistujat keskustelivat strategisentutkimuksen hankkeiden tutkijoiden ja ohjelmajohtajien kanssa porinapisteisissä, jotka oli muodostettu Ratkaisukorttien neljän maan mukaisesti:

  • Teknologian ja työn murrokset
  • Hyvinvointi ja perusturva
  • Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia
  • Osallistuva kansalaisuus

Varapuheenjohtaja Petelius veti yhteen kuulemisen keskeisintä antia ja kysyi, mitkä teemat saivat keskustelua aikaan porinapisteissä. Vilkasta keskustelua herätti esimerkiksi kysymys siitä, miten tieteellinen tieto päätöksenteon tukena kilpailee muiden tiedonmuotojen kanssa ja miten tämä korostuu erityisesti nyt "fake news" -aikakautena. Porisijoita pohdituttivat myös tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset sekä se, pitäisikö tekoälyn/algoritmien käytölle laatia yhteiset eurooppalaiset säännöt.

Kuulemistilaisuus oli suunniteltu kiinteässä yhteistyössä strategisen tutkimuksen vastuualueen ja ohjelmajohtajien sekä tulevaisuusvaliokunnan ja sen jäsenten kanssa. Tavoitteena oli kokeilla jotain uutta ja kehittää kuulemisen toimintatapoja vuorovaikutteisempaan suuntaan. Pikapalautteen mukaan kokeilu oli menestys ja tulevaisuusvaliokunnassa oli innostusta toteuttaa kuulemisia jatkossa samantyyppisellä konseptilla. Porinapisteissä kansanedustajat, muut osallistujat ja tutkijat tutustuivat ja tulevaisuuden yhteistyön ja yhteydenpidon suunnitelmiakin alettiin laatia.

 

Tilaisuudessa julkistettiin myös strategisen tutkimuksen päivitetyt ratkaisukortit, jotka esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon, tarjoavat tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja auttavat löytämään asiantuntijoita, joilla on uusin tutkimustieto ja siihen perustuvia politiikkasuosituksia yhteiskuntamme ajankohtaisiin kysymyksiin. Ratkaisukortit on tehty päättäjien, päätöksentekoa valmistelevien, median ja kaikkien yhteiskuntakehityksestä kiinnostuneiden käyttöön.

Teksti: Milja Saari, Krista Nuutinen, Helen Metsä

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?