Promo@Work: Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla

24.9.2019

Kognitiivisesti vaativaa ja istumatyötä tekevän kansanedustajan ja savusukeltavan palomiehen terveyden edistämisen parhaat toimet ovat erilaisia, kun esitetään työkykyä ja työstä palautumista työpäivän aikana ja vapaalla. Tarjoammekin uuden näkökulman työikäisten terveyden ja työkyvyn edistämiseen. Lähtökohtana on tärkeää olla ammatin ja työn vaatimukset sekä vaikutukset, ja tavoitteena on edistää työkykyä ja työstä palautumista. Lue lisää policy briefistämme

Vietämme työssä noin 1600 tuntia vuodessa. Pienilläkin päivittäisillä teoilla on suuri vaikutus. Tuotimme tutkimusnäyttöön ja asiantuntijatietoon perustuvat Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -suositukset, jotka kehitettiin yhdessä laajan työelämävaikuttajajoukon kanssa. Räätälöimme suositukset myös yrittäjille yhdessä yrittäjien kanssa. Lue suositukset sekä arvioi työyhteisösi ja omaa tilannetta vinkkilistojemme avulla. Vinkkilistat kolmella kielellä löytyvät näiden linkkien takaa: Mars matkalle! Off we go! Mars i väg!

Ohjaus on keskeinen terveyden edistämisen keino. Tutustu tutkimustyöhömme perustuviin ohjeisiin, miten tukea käyttäytymisen muutosta elintapaohjauksessa.

Suositusten tausalla olevien tekemiemme systemaattisten kirjallisuuskatsausten mukaan työkykyä ja työstä palautumista edistäviä laadukkaista terveyden edistämisen interventiotutkimuksia työpaikoilla on tehty vähän. Niitä ei ole tehty ollenkaan alle 10 henkilöä työllistävissä mikroyrityksissä tai niiden yrittäjillä. Tämä on hämmästyttävää, koska mikroyrityksiä on Suomessa 93 % kaikista yrityksistä.

Päätöksentekijät ovat avainasemassa luomaan parhaat edellytykset mikroyrittäjien hyvälle työkyvylle ja jaksamiselle. On hyvä, että Yrittäjien jaksaminen ja työkyky sisältyy jo TEM:n syksyllä 2018 julkaisemaan, yli hallituskausien tarkoitettuun ehdotukseen yrittäjyysstrategiasta nimeltään Ehdotus yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2018-2028.

Mielestämme Suomeen tarvitaan:

1. Uusia rakenteellisia ratkaisuja tukemaan mikroyrittäjiä.

Nämä tulisi kehittää yrityspalvelujen, työvoimahallinnon ja terveydenhuollon yhteistyönä.

2. Uusi näkökulma mikroyrittäjien työhyvinvoinnin, työkyvyn, ja terveyden edistämiseen.

Yrittäjän työn ja yrittäjyyden vaatimukset ja vaikutukset lähtökohtana. Terveyden, työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen on tärkeää sitoa ja integroida yritystoimintaan ja sen kehittämiseen. Yrittäjän osaamisen puutteet yrittäjänä kuormittavat, heikentävät palautumista ja voivat johtaa pahimmillaan yrittäjän uupumiseen ja yritystoiminnan lopettamiseen, joten yrittäjien osaamisen vahvistaminen on tärkeää. Lisäksi yrittäjä tarvitsee hyvää työkykyä perustyössään, esimerkiksi rakennustyössä tai hoivatyössä.

3. Toimenpideohjelma yksinyrittäjien ja muiden mikroyrittäjien työkyvyn ja jaksamisen edistämiseen.

  • työterveyshuollon kattavuuden parantaminen edellyttää mikroyrittäjille kevyiden, kohdennettujen ja edullisten palvelujen kehittämistä.
  •  työsuojeluosaamisen vahvistaminen mikroyrityksissä, esimerkiksi alueellinen työsuojeluasiantuntija mikroyritysten tueksi
  • alueelliset työkykykoordinaattorit, jotka tuntevat yrittäjän työn ja työympäristön
  • Mars matkalle! Terveyttä ja työhyvinvointia mikroyrittäjille suositusten levittäminen.
  • Virtaa palautumisesta -verkkovalmennus yrittäjille.

4. Tutkimusrahoitusta, koska ei ole tutkittuja keinoja ja ratkaisuja työkyvyn ja jaksamisen edistämiseen mikroyrityksissä.

Promo@Work-konsortion päätösseminaari antoi hyvän kuvan kokonaisuudesta, mitä olemme tehneet. Tutustu esityksiimme

Tulossa on myös tutkimustyöhön perustuva työkalu pienyrityksiin arvioida terveyden ja työkyvyn edistämisen toimien taloudellista merkitystä. Pysythän kuulolla!

Promo@Work -hankkeen verkkosivut
Promo@Work -hanke strategisen tutkimuksen verkkosivuilla

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?