Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Tulevan vuosikymmenen kuluessa yhteiskuntien täytyy sopeuttaa toimintansa ympäristön asettamiin rajoihin pitäen samalla huolta siitä, että politiikkaratkaisut ja toimenpiteet ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ja tasapuolisia. Hyvinvointivaltioiden tulee muuttua eko-hyvinvointivaltioiksi. Nykyiset sektoroituneet politiikkavälineet, hallintamallit ja tutkimus eivät tue tätä siirtymää riittävällä tavalla. ORSI-hanke tuottaa tutkittua tietoa ja välineitä, joiden avulla julkinen valta pystyy tehokkaasti ohjaamaan yhteiskuntaa kohti eko-hyvinvointivaltiota. Samalla se luo uutta tietoa eko-sosiaalipolitiikan normatiivisesta perustasta ja eettisistä käytännöistä. Yhteistyötahojensa kanssa projektin tutkijat kehittävät vaikuttavuusperustaisia ohjaustyökaluja, hallinnan malleja sekä skenaarioita keskittyen erityisesti julkisen budjetointiin, urbaaneihin innovaatioihin, liikenteeseen, kiertotalouteen ja kulutukseen.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?