Metsäsektorin oikeudenmukainen kestävyysmurros (ForTran)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Metsien käyttöön Suomessa liittyy useita ristiriitoja aiheuttavia paineita, jotka heijastelevat muutoksia metsäsektorin globaalissa toimintaympäristössä. Metsät ovat tärkeä henkisen ja materiaalisen hyvinvoinnin lähde mutta niiden sietokyky on koetuksella ilmastonmuutoksen ja luontokadon takia. Samaan aikaan metsäsektorin haaste on luoda kasvavaa taloudellista arvoa. Hankkeessa kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa ratkaisuja Suomen näihin metsäsektorin kestävyyshaasteisiin. Hankkeessa hyödynnämme osallistavan ja laadullisen tutkimuksen, mallinnuksen ja laskennallisen optimoinnin menetelmiä sekä systeemianalyysiä hahmotellessamme keinoja sovittaa oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla yhteen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän sekä taloudellisen hyvinvoinnin tavoitteita. Tähän Jyväskylän yliopiston koordinoimaan hankkeeseen osallistuu tutkijoita myös Itä-Suomen yliopistosta ja Aalto yliopistosta sekä Luonnonvarakeskuksesta.

Lisätietoja

  • Konsortion johtaja: professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän Yliopisto, etunimi.sukunimi@jyu.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?