Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Hanke edesauttaa rakentamisen ja asumisen oikeudenmukaista kestävyysmuutosta kohti vähähiilisyyttä, erityisesti kaupunkilähiöissä ja maaseudun syrjäseuduilla. Kuuden partnerin muodostama hanke pyrkii ratkaisemaan toisiinsa kytkeytyviä ilmastollisia ja yhteiskunnallisia haasteita ja kiihdyttämään muutosta kohti ilmastoviisaampaa asumista Suomessa ja muissa maissa, joissa on samanlaisia haasteita. Konsortion tutkimustyöpaketit ovat: (1) Kansalaisten ja yhteisöjen kyvyt toimijuuteen ilmastoviisaan asumisen kentällä; (2) Ennakkoehdot ja rajoitteet ilmastoviisaiden asumisratkaisujen omaksumiselle suhteessa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen eriytymiseen, arvoihin ja asenteisiin; (3) Ilmastoviisaan asumisen työkalujen ja ratkaisujen yhteiskehittäminen; (4) Kansalaisten toimijuuden vahvistaminen vähähiilisyyskokeiluissa ja politiikan yhteissuunnittelussa. Vuorovaikutus ja yhteisluominen ovat hankkeen läpileikkaavia työtapoja.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?