Blogibanneri

Ohjelmajohtajalta: Poikkeukselliset ajat vaativat uudenlaista yhteistyötä - Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvauudistuksen välille YYA-sopimus?

24.3.2020

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvauudistus on käynnistynyt. Parlamentaarisessa komiteassa ovat mukana eduskuntapuolueet, keskeiset etujärjestöt ja alan tutkimuslaitokset. Toimikausi jatkuu kevääseen 2027 saakka. Hallituskauden ylittävä työskentely ankkuroi uudistukset laajemmin poliittiseen kenttään: uudistus ei ole yhden hallituksen ponnistus vaan yhteinen aikaansaannos.

Tietoperusteisuus komiteatyön lähtökohtana

Pitkä toimikausi on hyvä myös siinä mielessä, että uudistuksia voidaan tehdä vaiheittain, pienin askelin. Aikaa on myös erilaisille sosiaalipoliittisille kokeiluille, joissa suunniteltujen toimenpiteiden toimivuutta voidaan testata. Komitean puheenjohtaja Pasi Moisio korostaakin tutkitun tiedon merkitystä uudistustyössä. Tutkimustiedolla on kahtalainen rooli. Ensinnäkin komitean työ perustuu tutkimustietoon erilaisista politiikkavaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Toisekseen tutkittu tieto ja faktapohjaisuus voi tasoittaa poliittisia ristiriitoja ja vähentää poliittisiin uskomuksiin perustuvia intohimoja, joiden kanssa komitea joka tapauksessa joutuu painimaan.

Strateginen tutkimus etsii missionsa mukaisesti konkreettisia ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Siksi strateginen tutkimus voi olla erityisen hyödyllinen kumppani komitealle. Komitean tutkimusjaostossa on toki kosolti sosiaaliturvaan liittyvää spesifiä osaamista, josta myös strateginen tutkimus voi oppia.  Niin ikään komitea tarjoaa mahdollisuuksia tiedontuottajien ja päättäjien väliseen vuoropuheluun. Komitean ulkopuoliset, akateemiset tutkijat voivat tarvittaessa myös toimia ehdotusten kommentoijina ja arvioitsijoina.

Mahdollisuudet ovat siis hyvät strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvauudistuskomitean väliselle ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimukselle.

YYA-sopimuksen sisältö?

Komitean työ perustuu riittävän yhteiseen näkemykseen suomalaisen yhteiskunnan nykytilasta. Tuon tilannekuvan hahmottamiseen jo päättyneillä, meneillä olevilla ja aloittavilla strategisen tutkimuksen ohjelmilla on paljon annettavaa.

Sosiaalipolitiikassahan ei koskaan ole ollut – eikä siinä nytkään ole eikä tule olemaan – kyse pelkästään rahan siirtämisestä taskusta toiseen. Sosiaalipolitiikka myös luo ja ylläpitää yhteiskunnallisia valtasuhteita. Sosiaalipolitiikka liittyy ympäristökysymyksiin, kulutukseen, kulttuuriin ja kestävään kehitykseen. Se liittyy kierto- ja alustatalouteen. Digitalisaatio, robotisaatio ja uudet työn tekemisen tavat muuttavat sosiaalipolitiikan edellytyksiä, riskejä joihin sosiaaliturvaa tarvitaan. Maahanmuutto ja maassamuutto sekä aluekehitys luovat omat haasteensa. Täsmällisempiä, nimenomaan sosiaaliturvan kysymyksiin kiertyviä teemoja sivutaan useassakin konsortiossa.

Kaikkia edellä mainittuja asioita on tutkittu strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa ohjelmissa ja niiden hankkeissa. Voimme siis tarjota laajan kattauksen siihen komitean pöytään, jossa etsitään yhteisymmärrystä nykytilasta. Eräät hankkeet ovat kytköksissä tai ne itse tekevät suurempia tai pienempiä kokeiluita, joista saadut kokemukset ja tulokset voivat olla hyödyksi, kun komitea käynnistää omia kokeiluitaan.

Strategisen tutkimuksen hankkeissa on laajaa kokemusta monimuotoisesta ja innovatiivisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Tätä kokemukseen perustuvaa tietämystä ja osaamista strateginen tutkimus voisi yhdessä komitean eri jaostojen kanssa kehittää. Vastaavasti komitean jäsenillä on sellaista tietoa, josta tutkijat ja tutkimuskonsortiot hyötyisivat.

Toki on niin, että ohjelmilla, hankkeilla kuin myös komitealla on omat suunnitelmansa, joiden puitteissa ne toimivat. Yhteisiä rajapintoja on kuitenkin niin paljon, että edellytykset hyvälle bilateraaliselle tiedon- ja osaamisenvaihdolle, joka tukee sekä strategista tutkimusta että komitean työtä, ovat olemassa.

Historia opettaa, että poikkeukselliset ajankohdat mahdollistavat poikkeuksellisen suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Nyt mahdollisuuksien ikkuna suuremmillekin sosiaalipoliittisille reformeille ja tutkimuksen ja päätöksenteon uudenlaiselle yhteistyölle on auki.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?